Καθορισμός αριθμού θέσεων σε φορείς του ΥΠΕΘΑ που θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% Καθορισμός αριθμού θέσεων σε φορείς του ΥΠΕΘΑ που θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%
Οκτώ θέσεις σε φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρόκειται να καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η πρόσληψή τους... Καθορισμός αριθμού θέσεων σε φορείς του ΥΠΕΘΑ που θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%

Οκτώ θέσεις σε φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρόκειται να καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η πρόσληψή τους εντάσσεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 6 του ν.4765/2021- που έχει εγκριθεί με σχετική πράξη του υπουργικού συμβουλίου και θα κατανεμηθούν ως εξής: Στο ΓΕΣ: 2, στο ΓΕΝ :1, στο ΓΕΑ: 2, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού:1 και στο ΝΙΜΤΣ: 2.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας του υφυπουργού και του γενικού γραμματέα του υπουργείου αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια (ώρα 14:43:18 μ.μ.).

error: Content is protected !!