Παρατείνεται 3 μήνες το χρονοδιάγραμμα «Αναβάθμισης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Παρατείνεται 3 μήνες το χρονοδιάγραμμα «Αναβάθμισης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Παρατείνεται κατά 3 μήνες το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους... Παρατείνεται 3 μήνες το χρονοδιάγραμμα «Αναβάθμισης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Παρατείνεται κατά 3 μήνες το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Συγκεκριμένα όπως έγραψε στο twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, τροποποιήθηκε η πρόσκληση της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά 3 μήνες.

Πιο αναλυτικά, δημοσιεύθηκε η 17η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά 3 μήνες, δηλαδή από 42 μήνες και 132 ημέρες που ίσχυε σε 45 μήνες και 132 ημέρες. Σημειώνεται ότι η παράταση δεν χορηγείται σε ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η απόφαση ένταξης τους έχει εκδοθεί έως και την 29/11/2017, δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα καταργείται το σημείο της αναλυτικής πρόσκλησης που αφορά στην προσκόμιση εκ μέρους των δικαιούχων του δικαιολογητικού που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΧ με α/α 8 και το οποίο αφορά στην προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας (φωτοτυπία) νεοπροσλαμβανομένου.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, δημοσιεύτηκε η απόφαση αποδοχής και έγκρισης των πρακτικών Νο 14/27-05-2021, Νο 15/02-06-2021, Νο 16/07-06-2021, Νο 17/09-06-2021, Νο 18/01-07-2021, Νο 19/10-09-2021, Νο 20/14-09-2021, Νο 21/22-10-2021 και Νο 22/27-01-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης 271 ενστάσεων, από τις οποίες οι 227 απορρίπτονται και οι 44 γίνονται αποδεκτές.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!