132 προσλήψεις εξπρές στο Μουσείο Ακρόπολης και στον Οργανισμό Πολιτιστικών Πόρων 132 προσλήψεις εξπρές στο Μουσείο Ακρόπολης και στον Οργανισμό Πολιτιστικών Πόρων
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών Το Μουσείο της Ακρόπολης θα προσλάβει 12 νέους εργαζόμενους στην ειδικότητα TE Ταμίες και υπάλληλοι Έκδοσης... 132 προσλήψεις εξπρές στο Μουσείο Ακρόπολης και στον Οργανισμό Πολιτιστικών Πόρων

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Το Μουσείο της Ακρόπολης θα προσλάβει 12 νέους εργαζόμενους στην ειδικότητα TE Ταμίες και υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών αναγκών του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
– Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματοςΤουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις α Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Ψηφιακών Μέσων και ΕπικοινωνίαςTE ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
– Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022. Οι αιτήσεις αποστέλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Τ.Κ 11742 Αθήνα, υπ’όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης τηλ επικοινωνίας 210 9000 900 εσωτ 418- 419.

120 εποχικοί στο πρώην ΤΑΠΑ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων θα προσλάβει 120 άτομα, με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, στην κεντρική υπηρεσία αλλά και στα περιφερειακά γραφεία του.

Οι κυριότερες ειδικότητες αφορούν ΔΕ Πωλητές εκμαγείων, ΤΕ Συντηρητές Εργων Τέχνης, ΤΕ Λογιστές, ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ζωγράφων, ΠΕ Γλυπτών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 12 Μαρτίου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Ελ. Βενιζέλου 57 Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-550-579-580-607.

imerisia.gr

error: Content is protected !!