ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αναρτείται προς ενημέρωσή σας η Πρόσκληση του Συνδέσμου σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΤΜΗΜΑ: Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας,... ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αναρτείται προς ενημέρωσή σας η Πρόσκληση του Συνδέσμου σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΤΜΗΜΑ: Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας,

με θέμα:
“ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”,

΄όπου θα εισηγηθεί με φυσική παρουσία στα γραφεία μας ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πειραιά, Κος Δημήτριος Καρύδης.

Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των Επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευής και όχι μόνο,για τρόπους-εργαλεία,αλλά και για την μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή και “πράσινη”εποχή του επιχειρείν,κρίνεται πολύ σημαντική.

Τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας,όπως του Δήμου Πειραιά,μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην ανάδειξη του παραγωγικού ιστού και στην δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Είναι καθήκον όλων μας να αναλαμβάνουμε δράσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευής,αλλά και να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα νέο,βιώσιμο μοντέλο,μέσω της ανάπτυξης και της αξιοποίησης επενδύσεων στην “πράσινη”και “μπλε”οικονομία.

error: Content is protected !!