Διαδικτυακή Ενημέρωση Δήμων για το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός 2021 – 2027 Διαδικτυακή Ενημέρωση Δήμων για το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός 2021 – 2027
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαδικτυακή Ενημέρωση Δήμων για το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός 2021 – 2027 Αθήνα, 2/Μαρτίου/2022 Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης... Διαδικτυακή Ενημέρωση Δήμων για το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός 2021 – 2027

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαδικτυακή Ενημέρωση Δήμων για το  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός 2021 – 2027

Αθήνα, 2/Μαρτίου/2022

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και για τον νέο κύκλο προσκλήσεων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021 – 2027».

Προς αυτή την κατεύθυνση, συνδιοργάνωσε με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Αττικής τέσσερις (4) ενημερωτικές διαδικτυακές ημερίδες, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Πρόγραμμα των ημερίδων, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 124 εκπρόσωποι Δήμων από τις 4 Περιφέρειες της χώρας, περιλάμβανε:

  • Ομιλία της κας Ειρήνης Κομνηνού, Προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΠΟΑ & υπεύθυνης του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, με θέμα : «το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027».
  • Ομιλία του κ. Κώστα Τρακόσα, στελέχους του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας του ΥΠΠΟΑ, με θέμα : «τη συμπλήρωση της αίτησης για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας, τη βασικότερη πρόσκληση του υπο-προγράμματος Πολιτισμός».
  • Παρέμβαση της κας Αγγελικής Πελέκη, Προϊσταμένης του Τμήματος Χορηγιών, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, με θέμα :  «ΟΤΑ και Πολιτιστική Χορηγία».
  • Συζήτηση με τις/τους συμμετέχουσες/οντες και παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών της στο Πρόγραμμα.

Περισσότερα στοιχεία για το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός:

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης                                        
Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα     
Τηλ.: 2103313848 /2103230894 /2103810348
Ιστοσελίδα: http://creative-europe.culture.gr
E-mail: ced.greece@culture.gr

error: Content is protected !!