Ο συσχετισμός του χαμηλού IQ με τις μαθησιακές δυσκολίες Ο συσχετισμός του χαμηλού IQ με τις μαθησιακές δυσκολίες
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία μεγάλη ομπρέλα που περιλαμβάνει μία σειρά από διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και τη σχολική πορεία ενός... Ο συσχετισμός του χαμηλού IQ με τις μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία μεγάλη ομπρέλα που περιλαμβάνει μία σειρά από διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και τη σχολική πορεία ενός παιδιού. Ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στις σχολικές δραστηριότητες αλλά επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των ατόμων που πάσχουν από αυτές. Όπως έχει φανεί μέσα από μελέτες τα άτομα γεννιούνται με μία προδιάθεση σε αυτές, όμως η εμφάνισή τους είναι ένα σύνθετο προϊόν διαφόρων παραγόντων. Οι λόγοι εμφάνισης των διαταραχών αυτών έχουν διερευνηθεί από πολλές πλευρές, μερικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να οφείλεται στη νοημοσύνη ενώ άλλοι το αποκλείουν.

Για ορισμένους ειδικούς, οι μετρήσεις νοημοσύνης παίζουν έναν αρκετά σημαντικό ρόλο στη διάγνωση διάφορων μαθησιακών δυσκολιών. Η αναπηρία μαθηματικής μάθησης ή αλλιώς MLD, όπως θα την αναφέρουμε παρακάτω, αποτελεί τύπο μαθησιακής δυσκολίας. Όπως είναι λογικό παιδιά με MLD έχουν συχνά μειωμένες βαθμολογίες IQ, παρόλα αυτά είναι ασαφές αν η αποκατάσταση αυτών των μαθηματικών ελλειμμάτων επηρεάζει τα αποτελέσματα των τεστ IQ.

Ο ορισμός και η αναγνώριση παιδιών με MLD είναι αντικείμενο  μίας συνεχούς διαμάχης. Σε έρευνα των Katharina Lambert και Birgit Spinath χρησιμοποιούνται δύο τύποι για τον εντοπισμό αυτών των παιδιών. Ο πρώτος είναι το κριτήριο ασυμφωνίας ικανοτήτων (AAD), όπου το επίτευγμα του μαθητή στα μαθηματικά θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το IQ του. Ο δεύτερος ορίζει το MLD ως ‘εξαιρετικά χαμηλό επίτευγμα’. Ομοίως οι Giofre και Cornoldi απέδειξαν ότι τα παιδιά με γενικότερες μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν διαφορετική δομή και αποτελέσματα στο WISC από ότι τα τυπικά παιδιά που επιτυγχάνουν, και επομένως, ότι το WISC δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από αυτά τα παιδιά.

Αρκετά συχνά χρειάζεται ελάχιστο IQ για τη διάκριση μεταξύ παιδιών με MLD και παιδιών με γενικές διανοητικές αναπηρίες. Υπάρχουν τεστ στα οποία παιδιά με MLD βγαίνουν κατώτερα διανοητικά σε σχέση με τα τυπικά παιδιά, καθώς απαιτούν αριθμητικές ικανότητες στις οποίες προφανώς και έχουν ελλείμματα. Ακόμη έχουν μειωμένη οπτικοακουστική αντίληψη και έλλειμμα στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι βαθμολογίες IQ πιστεύεται ότι επηρεάζονται από τα περιβάλλοντα μάθησης  στα παιδιά με MLD. Έτσι μας δημιουργείται το ερώτημα αν οι ειδικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στο MLD θα μπορούσαν να αλλάξουν τα αποτελέσματα των IQ.

Σε πολλές χώρες οι μετρήσεις του IQ είναι ζωτικής σημασίας για την διάγνωση μαθηματικών μαθησιακών δυσκολιών. Παρόλα αυτά κάποιες φορές, κάποια από αυτά τα παιδιά κατηγοριοποιούνται ως χαμηλού πνευματικού επιπέδου και έτσι μπορεί να χάσουν την ευκαιρία τους να ενταχθούν σε κάποιες ομάδες παρέμβασης MLD.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!