Servicers: Ρύθμισαν δάνεια αξίας 6,3 δισ. ευρώ – 84.000 ρυθμίσεις εντός του 2021 Servicers: Ρύθμισαν δάνεια αξίας 6,3 δισ. ευρώ – 84.000 ρυθμίσεις εντός του 2021
Μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης, δάνεια ύψους άνω των 2,8 δισ. αναταξινομήθηκαν το 2021 ως “εξυπηρετούμενα” και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων... Servicers: Ρύθμισαν δάνεια αξίας 6,3 δισ. ευρώ – 84.000 ρυθμίσεις εντός του 2021

Μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης, δάνεια ύψους άνω των 2,8 δισ. αναταξινομήθηκαν το 2021 ως “εξυπηρετούμενα” και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ξεπέρασε τα 6,3 δις ευρώ το σύνολο των δανείων που ρύθμισαν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) οι οποίες διαχειρίζονται για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών δάνεια αξίας άνω των 110 δις ευρώ, τα οποία προέρχονται από δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγόριων και βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση.

Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.

Ειδικότερα, τον τελευταίο χρόνο προχώρησαν σε περισσότερες από 84.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 3,5 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης, δάνεια ύψους άνω των 2,8 δισ. αναταξινομήθηκαν το 2021 ως “εξυπηρετούμενα” και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα η Ενωση, παρείχε ουσιαστική στήριξη στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι Γέφυρα ΙΙ, μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η ρύθμιση χιλιάδων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων. Με τη συνδρομή των Εταιρειών Διαχείρισης εντάχθηκαν στα ανωτέρω προγράμματα στήριξης δάνεια που υπερβαίνουν συνολικά τα 5 δισ.

Πέρα από το σημαντικό όφελος που επιτυγχάνουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, η αναβίωση δανεισμού ως βιώσιμου ανοίγει ένα νέο ενάρετο κύκλο. Η επαναπώληση και επιστροφή τέτοιων χαρτοφυλακίων από τους σημερινούς κατόχους τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελεί πλέον ρεαλιστική προοπτική, που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι τράπεζες θα αυξήσουν το υγιές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, ενώ χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα, που σήμερα είναι εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ανακτήσουν την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ενωση των Εταιρών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων από Πιστώσεις, τα μέλη της οποία απασχολούν πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη τα οποία στην πλειονότητα τους προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο.

Οι εταιρείες διαχείρισης, που δραστηριοποιούνται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. Παράλληλα, η Ενωση των servicers (ΕΕΔΑΔΠ) συνέχισε τις εποικοδομητικές συνομιλίες με τις εποπτικές Αρχές και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη δευτερογενή αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Πτωχευτικός κώδικας- «Ηρακλής»

Ειδικότερα η Ενωση συνέβαλε στην προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής και της εφαρμοστικής νομοθεσίας του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και στη διαμόρφωση της δευτερογενούς εφαρμοστικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία πλήρως ψηφιοποιημένων διαδικασιών, όπως ενδεικτικά ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διευθέτηση καθυστερούμενων οφειλών στο μέλλον.

Υπέβαλε εξάλλου τεκμηριωμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αναμόρφωση του Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Τέλος η Ενωση ανέλαβε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Συγκεκριμένα:

  • Υποστήριξε τη διαμόρφωση του Προγράμματος Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού “@ξία”, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με βασικές οικονομικές έννοιες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα “@ξία” έλαβε πρόσφατα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για να ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Πραγματοποίησε δωρεά εξοπλισμού σε εθελοντικές οργανώσεις πυρόσβεσης σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “ΔΕΣΜΟΣ”, συμβάλλοντας στις προσπάθειες αντιμετώπισης των δασικώνπυρκαγιών και των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.
  • Υλοποίησε το Πρόγραμμα “EEDADP Green | 1.000 Trees”, μέσα από το οποίο οι εργαζόμενοι των εταιρειών (Mελών της ΕΕΔΑΔΠ) πραγματοποιούν εθελοντικά δενδροφυτεύσεις σε αναδασωτέες περιοχές στον Υμηττό, με στόχο τη φύτευση 1000 δένδρων. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία “Let’sDoItGreece”.

imerisia.gr

error: Content is protected !!