Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η επιπλέον ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια  ΕΕ   ισχυρότερη και ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών» Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η επιπλέον ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια  ΕΕ   ισχυρότερη και ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών»
4/3/2022       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με τη διακήρυξη ότι «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις Περιφέρειες, τις Πόλεις και τα Χωριά της» ολοκληρώθηκε στη Μασσαλία... Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η επιπλέον ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια  ΕΕ   ισχυρότερη και ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών»

4/3/2022      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τη διακήρυξη ότι «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις Περιφέρειες, τις Πόλεις και τα Χωριά της» ολοκληρώθηκε στη Μασσαλία η 9η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών στην οποία συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας

Γ. Πατούλης: «Αναγκαία η επιπλέον ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια  ΕΕ   ισχυρότερη και ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών»

Η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών της Ε.Ε. και της ενδυνάμωσης της αρχής της επικουρικότητας,  προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί με συνέπεια στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών της, αναδεικνύεται μέσα από τη διακήρυξη που εκδόθηκε σήμερα κατά την ολοκλήρωση της 9ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαρτίου 2022 στη Μασσαλία.

Στη διάσκεψη συμμετείχε και η Προέδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα. Πρόεδροςτης Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών είναι ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας, ενώ επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν οΑντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών και  Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Συνολικά η Επιτροπή εκπροσωπεί τις

240 Περιφέρειες και 90.000 Δήμους της Ε.Ε.

Να σημειωθεί ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα μέσω του οποίου διατυπώνεται η συμπαράσταση στο λαό της Ουκρανίας. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, καταδικάζεται απερίφραστα «η απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση» και διατυπώνεται το καθολικό αίτημα να σταματήσει ο Πόλεμος. Επίσης με καθολικό αίτημα «να σταματήσει ο πόλεμος» πραγματοποιήθηκε συμβολική συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο της Μασσαλίας. 

Ο Γ. Πατούλης με αφορμή την ολοκλήρωση της 9ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής υπογράμμισε ότι είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαία η επιπλέον αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μια  ΕΕ  ισχυρότερη και ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών.  Η ενδυνάμωση των δημοκρατικών αξιών και η ολοκλήρωση της ενότητας της Ευρώπης περνούν πρώτα απ’ όλα μέσα από την Αυτοδιοίκηση.  Είναι πλέον η ώρα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις, να περάσουν σε γενναίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα προωθούν την ενεργό εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στην χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, με τη συμμετοχή της στον σχεδιασμό για τη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων και των προγραμμάτων ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, μέσων και προσωπικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών.

Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας»

Κεντρικός τίτλος του «Μανιφέστου της Μασσαλίας» είναι: «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»

Στη σχετική διακήρυξη τα μέλη της Επιτροπής ζητούν μεταξύ άλλων «να αναβαθμιστεί σταδιακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, πέραν της τρέχουσας συμβουλευτικής λειτουργίας της, ώστε να αποκτήσει δεσμευτικό ρόλο σε περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής με σαφή εδαφική διάσταση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την επιπρόσθετη πολυπλοκότητα στην ΕΕ.». Επιπλέον ζητούν να υπάρξει στενότερη συνεργασία στη θέσπιση και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα επιτευχθεί η «βελτίωση της νομοθεσίας και η ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμότητας στην ΕΕ».

Ένα ακόμα μείζων ζήτημα που υπογραμμίζεται είναι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να επαναβεβαιώσει τη «συνοχή» ως θεμελιώδη αξία των πολιτικών της ΕΕ. Η συνοχή αυτή θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Επίσης ζητούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην ΕΕ, με σαφή συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χάραξη και την εφαρμογή των κοινωνικών, κλιματικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και ψηφιακών πολιτικών, καθώς και την παροχή άμεσης πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Υποστηρίζουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που θα παρέχει στην ΕΕ τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για ταχεία αντίδραση σε κρίσεις στον τομέα της υγείας, με παράλληλη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Δείτε αναλυτικά το πλήρες κείμενο εδώ

error: Content is protected !!