Ποιοι πρέπει να διορθώσουν άρον-άρον το Ε9 Ποιοι πρέπει να διορθώσουν άρον-άρον το Ε9
Εντός 25 ημερών θα πρέπει να δηλωθούν στο Taxisnet οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία για να μην υπολογιστεί λάθος ο ΕΝΦΙΑ Στην άμεση διόρθωση... Ποιοι πρέπει να διορθώσουν άρον-άρον το Ε9

Εντός 25 ημερών θα πρέπει να δηλωθούν στο Taxisnet οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία για να μην υπολογιστεί λάθος ο ΕΝΦΙΑ

Στην άμεση διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Ε9  υποχρεώνονται να προβούν χιλιάδες φορολογούμενοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2022, δύο μήνες νωρίτερα, σε σχέση με την ισχύουσα προθεσμία που εξέπνεε την 31η Μαΐου εκάστου έτους.

Η επίσπευση της δήλωσης των αλλαγών των στοιχείων των ακινήτων στο Taxisnet, γίνεται λόγω της έκδοσης των φετινών εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, μέσα στον Απρίλιο και αφού προηγουμένως, την ερχόμενη εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάσει τη νέα κλίμακα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2022, και των επομένων ετών, θα καταβληθεί σε δέκα μηνιαίες δόσεις, με την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης να είναι η τελευταία εργάσιμη του Μαΐου και η τελευταία δόση θα πληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Η επίσπευση της προθεσμίας των διορθώσεων στο Ε9, λύνει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο είχε επισημάνει το Σin, καθώς εάν ίσχυε η αρχική προθεσμία (31 Μαΐου) και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ έβγαιναν νωρίτερα (Απρίλιο), υπήρχε ο κίνδυνος χιλιάδες εκκαθαριστικά να ήταν λάθος, αφού δεν θα είχαν ενσωματωθεί σε αυτά, οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που έγιναν το 2021.

Ποιοι πρέπει να σπεύσουν

Στη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Taxisnet, πρέπει να προβούν όσοι αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο είτε προέβησαν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία επί ακινήτου είτε επειδή νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα είτε επειδή οι δηλώσεις τους στο Κτηματολόγιο δίνουν διαφορετική εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους σε σχέση με εκείνη που έχουν δηλώσεις στην Εφορία.

Πάντως, οι διορθώσεις γίνονται χωρίς την επιβολή προστίμων –τουλάχιστον με το ισχύον καθεστώς- ωστόσο εάν προκύψει από τη δήλωση ότι αυξήθηκε για κάποιο έτος η ακίνητη περιουσία τους, θα επανυπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ και θα σταλεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στο έτος που προκύπτει υποχρέωση και µόνο ηλεκτρονικά µε τους προσωπικούς του κωδικούς διαδικτυακά µέσω του ΟΠΣ – Περιουσιολογίου ακινήτων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ υποχρέωση για την υποβολή Δηλώσεων Ε9 για μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης, έως την 31η Μαρτίου 2022, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει:

 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπράγματων δικαιωμάτων.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε µμεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της γενικής κυβέρνησης.

Ποιοι κάνουν τις διορθώσεις

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, αναγράφονται στη δήλωση από:

 • τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.
 • τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.
 • τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.
 • τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας 
 • τον νομέα επίδικων ακινήτων.
 • τον εκ προσυμφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις προσυμφώνου µε δικαίωμα αυτοσύμβασης, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα.
 • τους δικαιούχους ακινήτου από το δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠ∆∆ που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
 • τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων.
 • τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται.
 • τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
 • τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η µμεσεγγύηση.
 • τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.
 • τον σύνδικο της πτώχευσης για λογαριασμό του πτωχού, για την πτωχευτική περιουσία.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!