Πόσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό στο εμπόριο – Τι πληρώνουν οι επιχειρήσεις Πόσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό στο εμπόριο – Τι πληρώνουν οι επιχειρήσεις
Ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική αγορά εργασίας, το εμπόριο, απασχολεί σε μεγάλο ποσοστό εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές εργασίας, ενώ το 2021, εξαιτίας της πανδημίας, από τον... Πόσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό στο εμπόριο – Τι πληρώνουν οι επιχειρήσεις

Ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική αγορά εργασίας, το εμπόριο, απασχολεί σε μεγάλο ποσοστό εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές εργασίας, ενώ το 2021, εξαιτίας της πανδημίας, από τον κλάδο χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Χάθηκαν 4.500 εργασίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπόμνημα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕΕ για τον κατώτατο μισθό, στον κλάδο του εμπορίου σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 4.500 θέσεις εργασίας ή κατά 0,6%. Η θεαματική αύξηση της απασχόλησης των εργοδοτών (+16,5%) υπεραντισταθμίστηκε από την πτώση των μισθωτών (-4,1%) και των αυτοαπασχολουμένων (-2,9%). Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο κλάδος είναι σε συνεχή μετασχηματισμό.

Το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο σε Αυτοκίνητα, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ανήλθαν το 2021 σε 31,9%, 21,5% και 32,1% αντίστοιχα. Οι επιδόσεις αυτές κυμαίνονται κοντά στον εθνικό μέσο όρο.

Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προτείνει γενναιόδωρη αύξηση στον κατώτατο μισθό με το σκεπτικό ότι το επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα θα κατευθυνθεί στην κατανάλωση. Όπως αναφέρει, «πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και το ποσοστό του πληθωρισμού θα πρέπει να αποτελέσει βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης».

Όπως σημειώνει, οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις έχουν επίπτωση κυρίως στα φτωχότερα νοικοκυριά και περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημά τους. Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά συνολικά δαπανούν το 51% του εισοδήματός τους σε τρεις κατηγορίες δαπάνης (Στέγαση, Διατροφή και Μεταφορές), με το ποσοστό του εισοδήματος να εκτινάσσεται σε 64% για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Υψηλή επιβάρυνση από τις εισφορές

Οσον αφορά την επιβάρυνση της εμπορικής επιχείρησης από τις ασφαλιστικές εισφορές, το υπόμνημα επισημαίνει πως η επιβάρυνση μιας επιχείρησης είναι κατά πολύ υψηλότερη από την ονομαστική αύξηση που λαμβάνει ως τελικό πληρωτέο ο εργαζόμενος, αφού ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη αλλά και εργαζομένου).

Σημειώνεται ότι τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι εισφορές των εργαζομένων παραμένουν μέχρι τον Μάιο του 2022 στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2021 και ανέρχονται στο 22,54% και 14,12% αντίστοιχα (σύνολο 36,66%). Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει συνολική μείωση κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα των εισφορών επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ώστε οι εισφορές να διαμορφωθούν αντίστοιχα σε 22,29% και 13,87% (συνολικά 36,16%).

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ένα παράδειγμα ανάλυσης του συνολικού κόστους μιας επιχείρησης για την απασχόληση ενός μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 663,0 € ή των 773,5 € (αναγόμενος σε 12μηνιαία βάση αναφοράς)

Πίνακας: Κατώτατος μισθός άγαμου, νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας και συνολική επιβάρυνση επιχείρησης μέχρι τον Μάιο 2022 (αναγωγή σε 12μηνιαία βάση υπολογισμού)

1. Συνολική επιβάρυνση επιχείρησης947,8 € ανά μήνα11.373,6 € ανά έτος
(-) Εργοδοτικές εισφορές174,3 €2.091,6 €
2. Μεικτές αποδοχές μισθωτού(κατώτατος μισθός 14/12)773,5 €9.282,0 €
(-) Εισφορά εργαζομένου σε ΙΚΑ109,2 €1.310,4 €
3. Φορολογητέο εισόδημα μισθωτού664,3 €7.971,6 €
(-) Φόρος εισοδήματος0 €0 €
4. Καθαρές αποδοχές μισθωτού664,3 €7.971,6 €

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!