Δικαστής καθυστέρησε 2 χρόνια απόφαση για να κρίνει τελικά πως η εργατική αγωγή ήταν… αόριστη! Δικαστής καθυστέρησε 2 χρόνια απόφαση για να κρίνει τελικά πως η εργατική αγωγή ήταν… αόριστη!
Την ώρα που ο Άρειος Πάγος έχει ήδη το τελευταίο διάστημα απολύσει λόγω καθυστερήσεων 13 δικαστές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει «πήχη» τους 6... Δικαστής καθυστέρησε 2 χρόνια απόφαση για να κρίνει τελικά πως η εργατική αγωγή ήταν… αόριστη!

Την ώρα που ο Άρειος Πάγος έχει ήδη το τελευταίο διάστημα απολύσει λόγω καθυστερήσεων 13 δικαστές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει «πήχη» τους 6 μήνες για τις δικαστικές αποφάσεις, απόφαση εργατικής διαφοράς εκδόθηκε σχεδόν στην διετία(!!!) για να αποφανθεί πως είναι …αόριστη…

Καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη: Οι αριθμοί τελικά είναι αμείλικτοι και κυρίως οι ημερομηνίες:

12 Μαρτίου 2020 ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου μεγάλης πόλης της περιφέρειας , αγωγής εργατικής διαφοράς. H υπόθεση αναβάλλεται και συζητείται στο ακροατήριο στις 18 Ιουνίου 2020.  

16 Φεβρουαρίου 2022 εκδίδεται η δικαστική απόφαση, για να αποφανθεί πως η αγωγή είναι …αόριστη. Εν ολίγοις ο εν λόγω δικαστής χρειάστηκε σχεδόν δυο χρόνια από τη συζήτηση της αγωγής για να κρίνει ότι το αίτημα μιας εργαζόμενης που ζητούσε αποζημίωση (κλπ) και την καταγγελία της σύμβασής της , ήταν αόριστη! 

Δηλαδή ενώ σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα ο χρόνος εύλογης διάρκειας για την έκδοση της απόφασης είναι 8 μήνες (και στους 12 μήνες η δικογραφία, παγίως, αφαιρείται από τον δικαστή) εν προκειμένω η διάρκεια έφτασε στους 21 μήνες, σχεδόν 2 χρόνια!

Μάλιστα επρόκειτο για μια απλή εργατική διαφορά για αξίωση αποζημίωσης, στην οποία ο δικαστής ανάλωσε προφανώς τόσο χρόνο για να …καταλήξει πως η αγωγή είναι αόριστη! Κάτι που προφανώς θα έπρεπε να έχει κατανοήσει, από την συζήτηση ακόμα και την ανάγνωση της αίτησης!

Καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη: Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά εργατική διαφορά μιας γυναίκας που προσελήφθη ως μοδίστρα σε εταιρία και εργάστηκε επι 33 χρόνια. Όπως καταγγέλλει παρανόμως καταγγέλθηκε η σύμβασή της και ζητούσε από το δικαστήριο να της επιδικάσει συνολικά 64.000 ευρώ για μη καταβολή δώρων , επιδομάτων καθώς και ηθική βλάβη. Όπως είναι αντιληπτό το ζητούμενο εν προκειμένω δεν είναι η δικαστική κρίση, αν δηλαδή αποδέχεται ή απορρίπτει την αγωγή. Ζητούμενο είναι η χρονική διάρκεια (μη εύλογη) και κυρίως διότι αυτή εξαντλήθηκε για πει πως η αγωγή είναι …αόριστη.Καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη

13 δικαστές

Κι όλα αυτά ενώ η πειθαρχική ολομέλεια του Αρείου Πάγου δείχνει πλέον πως δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλες υπέρμετρες καθυστερήσεις από δικαστικούς λειτουργούς.

Συγκεκριμένα στο τέλος του περασμένου έτους η Ολομέλεια είχε αποπέμψει από το δικαστικό σώμα 6 δικαστές λόγω και πάλι των μεγάλων  καθυστερήσεων που είχαν στην έκδοση αποφάσεων. Κατά την χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκαν 9 παραπομπές δικαστικών λειτουργών με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης. Εξ΄  αυτών,  7 δικαστές απολύθηκαν, η μία κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει στο σώμα καθώς το θέμα των καθυστερήσεων ήταν παροδικό και ήδη το μεγαλύτερο μέρος του έχει ξεπεραστεί και μια αναβλήθηκε για λόγους υγείας της  ελεγχόμενης δικαστικής λειτουργού.

Από τους 7 δικαστές που απολύθηκαν  οι 3 δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που επιτάσσει η Δικαιοσύνη και για το λόγο αυτό ζήτησαν να απολυθούν  και να διοριστούν σε υπηρεσία του  Δημοσίου τομέα, όπως έχουν την δυνατότητα από το νόμο. Κάποια από τις τρεις δικαστικούς λειτουργούς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι  στο άμεσο μέλλον η κατάσταση στην Δικαιοσύνη θα είναι πολύ πιεστική και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, ενώ άλλη, τρίτη, επικαλέστηκε και λόγους υγείας. Ομόφωνα η Πειθαρχική Ολομέλεια αποφάσισε την οριστική απόλυση των 3 και τον διορισμό τους στο Δημόσιο.Καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη

Πήχης

Παράλληλα με τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων οι δικαστικοί λειτουργοί θα αξιολογούνται (και αναβαθμίζονται) και με βάση την ταχύτητα έκδοσης αποφάσεων, προφανώς σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης. Εν ολίγοιςτίθεται ουσιαστικά χρονικό ταβάνι έκδοσης αποφάσεων 6 μηνών ως κριτήριο για τη λήψη είτε πειθαρχικών μέτρων σε βάρος τους, είτε ως αρνητικό «στίγμα» για την προαγωγής τους.

Δηλαδή:

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων (πέραν του εξαμήνου):

  • στέρηση μισθού
  • κώλυμα προαγωγής
  • λόγος οριστικής παύσης

Μάλιστα στις προαγωγές μέχρι και τον βαθμό του προέδρου εφετών:

  • μόνο εφόσον οι υπό προαγωγή δικαστικοί λειτουργοί έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4871/2021.
  • κατ’ απόλυτη εκλογή
  • δεν προάγεται ο δικαστικός λειτουργός που έχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Όμως στους κανονισμούς των δικαστηρίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ρυθμίσεις προς το σκοπό της ισομερούς κατανομής υποθέσεων στους δικαστές σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος που διενεργεί τη χρέωση των υποθέσεων τις κατατάσσει, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, από το ένα (την λιγότερο απαιτητική) έως το πέντε (την πιο απαιτητική). Συνεπώς η αξιολόγηση και η χρονοκαθυστέρηση είναι και συνάρτηση της πολυπλοκότητας της υποθεσης.

Η στόχευση το νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και η αναβάθμιση της τρόπου επιθεώρησης που ουσιαστικά τίθεται σε νέα βάση..

dikastiko.gr

error: Content is protected !!