Έκτακτο επίδομα σε όσους Ναυτεργάτες δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία το 2021 Έκτακτο επίδομα σε όσους Ναυτεργάτες δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία το 2021
Η Διοίκηση του ΕΛΟΕΝ αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους Ναυτεργάτες δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία μέσα στο 2021 εξαιτίας των συνεπειών της... Έκτακτο επίδομα σε όσους Ναυτεργάτες δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία το 2021

Η Διοίκηση του ΕΛΟΕΝ αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους Ναυτεργάτες δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία μέσα στο 2021 εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας και του covid-19.

Το ποσόν που θα καταβληθεί θα υπολογιστεί με τις μέρες τις θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος εντός του 2019 επί τον συντελεστή που θα δικαιούταν για το οικογενειακό επίδομα του 2021.

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αυτής της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

– Οι Ναυτεργάτες αυτοί να έχουν πραγματοποιήσει υπηρεσία εντός του 2019.

– Να μην έχουν καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση ή να μην καλύπτονταν για λόγους ασθένειας ή ατυχήματος εντός του 2021 και αυτό να αποδεικνύεται με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τον ΕΦΚΑ ή την τελευταία ναυτιλιακή εταιρεία στην οποία απασχολήθηκαν αντίστοιχα ή υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 από τους ίδιους.

Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον ΕΛΟΕΝ.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!