Άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας για τα νεότερα ζευγάρια Άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας για τα νεότερα ζευγάρια
Η αγορά ακινήτων είναι πολύ συχνά θέμα συζήτησης στο δημόσιο διάλογο.Η απόκτηση κατοικίας αποτελεί την πιο σημαντική μορφή επένδυσης για τα περισσότερα νοικοκυριά, ενώ... Άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας για τα νεότερα ζευγάρια

Η αγορά ακινήτων είναι πολύ συχνά θέμα συζήτησης στο δημόσιο διάλογο.Η απόκτηση κατοικίας αποτελεί την πιο σημαντική μορφή επένδυσης για τα περισσότερα νοικοκυριά, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας αποτελεί περίπου τα 4/5 του συνολικού πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών.

Επιπλέον, η νοοτροπία που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την κατοικία, μπορεί πιθανότατα να ερμηνεύσει το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας, που ξεπερνά το 70%, το μεγάλο απόθεμα των περίπου 6,5 εκατομμυρίων ακινήτων, την πολύ χαμηλή κινητικότητα και συχνότητα μεταπώλησης των ακινήτων, καθώς και τον κατακερματισμένο κατασκευαστικό κλάδο (κυρίως στο χώρο της κατοικίας) σε σχέση με άλλες χώρες.

Τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν μπορούν, έως ένα βαθμό, να ερμηνεύσουν και τη σχετική ανθεκτικότητα των αξιών στην αγορά κατοικίας σε περιόδους κρίσεων στη χώρα μας, αλλά και τις αξιόλογες υπεραξίες που έχει ιστορικά προσφέρει στους επενδυτές της, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους.

cnn.gr

error: Content is protected !!