Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια
Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες (παρ. 1 και 3 του άρθρ. 2 του Α.Ν. 539/45). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και... Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια

Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες (παρ. 1 και 3 του άρθρ. 2 του Α.Ν. 539/45). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας (κατά τις οποίες ο μισθωτός παρέμεινε στο σπίτι του ή νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο), που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας.

Για τους μισθωτούς πενθήμερης εργασίας δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας, η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω πενθημέρου.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!