Ανοιχτή επιστολή της τ. Δημάρχου Ρούλας Νάννου προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας Ανοιχτή επιστολή της τ. Δημάρχου Ρούλας Νάννου προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας
Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη της Ο.Ε.,  Μόλις περιήλθε σε γνώση μου ότι αύριο 14/3/2022, καλείσθε να εγκρίνετε το  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την... Ανοιχτή επιστολή της τ. Δημάρχου Ρούλας Νάννου προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας

Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη της Ο.Ε., 

Μόλις περιήλθε σε γνώση μου ότι αύριο 14/3/2022, καλείσθε να εγκρίνετε το  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων κλπ» το οποίο  σχετίζεται με την αντικατάσταση 17.350 φωτιστικών σωμάτων με LED, π/υ  15.659.280 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Δήμο με την εκχώρηση των  ανταποδοτικών δημοτικών τελών για 12 χρόνια.  

Μία απόφαση η οποία ελήφθη από το ΔΣ με οριακή πλειοψηφία 17 μόνο ψήφων  εκ συνόλου 33 και η οποία συνιστά σκάνδαλο, αφού το ίδιο έργο μπορεί να γίνει με  τα μισά λεφτά λαμβάνοντας δάνειο από το ΤΠ&Δ για προμήθεια λαμπτήρων και  τοποθέτηση από το προσωπικό του Δήμου, του οποίου οι δόσεις θα  αποπληρώνονται από την εξοικονόμηση της ενέργειας και η οποία (εξοικονόμηση)  θα επιτρέψει ακόμη και τη μείωση των δημοτικών τελών επ΄ ωφελεία των δημοτών. Αυτό είχε προταθεί από μένα στο Παρατηρητήριο στα πλαίσια του νοικοκυρέματος  για την εξυγίανση του Δήμου, αλλά ως χρεοκοπημένος τότε Δήμος δεν πληρούσαμε  τους όρους δανειοδότησης, και το μόνο που μπορούσαμε και κάναμε ήταν η  αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED. 

Επί δημαρχίας μου τοποθετήθηκαν 8.800 λάμπες LED και από τη εξοικονόμηση  ενέργειας καταφέραμε μετά από 2 χρόνια και μειώσαμε την αναγκαστική αρχική  αύξηση που είχαμε κάνει στα δημοτικά τέλη κατά 46%. 

Την προσφυγή στη δανειοδότηση της προμήθειας λαμπτήρων επέλεξε και ο  πρύτανης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι επί 3 δεκαετίες Δήμαρχος Νικαίας &  Αγ.Ιωάννη Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης. Λέτε άραγε η επιλογή του αυτή να  αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των δημοτών του; 

Αφού λοιπόν εσείς αποφασίσατε για τους δικούς σας λόγους, παρά τα όσα  ειπώθηκαν στο ΔΣ, να προβείτε σε μία δημόσια σύμβαση τέτοιου μεγέθους σε  βάρος των συμφερόντων των δημοτών, και δεδομένου ότι οι κατά νόμο ελεγκτικοί  για την νομιμότητα των αποφάσεων φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Επιτροπή  του άρθρ.152) υπολειτουργούν και δεν ελέγχουν ούτε καν τις διοικητικές  προσφυγές που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων, εκείνος που έχει απομείνει  να τηρεί την έννομη τάξη σε τούτη τη χώρα και την εποχή που ζούμε είναι μόνο ο  Εισαγγελέας. 

Σας ενημερώνω, ότι κατά τη δική μου βάσιμη άποψη το επίμαχο Πρακτικό της Ε.Δ.  για το οποίο καλείσθε να δώσετε την έγκρισή σας πάσχει νομιμότητας διότι είναι  προϊόν μη σύννομης διαδικασίας στην οποία έχετε ήδη προβεί αφού η λήψη όλων  των σχετικών αποφάσεων σας που οδήγησαν στην έκδοση του εν λόγω Πρακτικού  καταστρατηγούν ευθέως τόσο τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 209  ν.3463/2006 (ΚΔΚ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 ν.4674/2020 (Α’ 53),  όσο και τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 118 και 44 ν.4412/2016 όπως αυτές  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 ν.4782/2021. 

Προς αποφυγή λοιπόν δυσάρεστων εξελίξεων, σας καλώ να μην εγκρίνετε το  επίμαχο Πρακτικό και να ματαιώσετε τη διακήρυξη, εναλλακτικά πριν τη λήψη  οποιασδήποτε απόφασης να ζητήσετε σχετική γνωμοδότηση της έμπειρης κι έγκριτης Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και να μην επαφίεστε μόνο στην  ατομική άποψη του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. που εισηγείται τα θέματα. 

Σαλαμίνα 13/3/2022 

Με τιμή                               

Ισιδώρα Νάννου 

Επικεφαλής δημοτικής παράταξης 

τ. Δήμαρχος Σαλαμίνας 

Κοιν.: Γραφείο Ο.Ε. Δήμου ( να δοθεί στον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής).

error: Content is protected !!