Κάλεσμα ΕΦΕΤ για ασφαλείς διατροφικές επιλογές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή Κάλεσμα ΕΦΕΤ για ασφαλείς διατροφικές επιλογές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή που εορτάζεται στις 15 Μαρτίου, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι, καθώς η διατροφή... Κάλεσμα ΕΦΕΤ για ασφαλείς διατροφικές επιλογές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή που εορτάζεται στις 15 Μαρτίου, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι, καθώς η διατροφή αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανθρώπινη υγεία, υπάρχει ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση περισσότερο από ποτέ. «Η επικοινωνία και η αντικειμενική ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο των επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις νέες πολιτικές για τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και σημαντική συμβολή στην καθιέρωση δίκαιων πρακτικών εμπορίου και στην προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού», επισημαίνει ο ΕΦΕΤ.

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και βάσει των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΦΕΤ μεριμνά για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή μέσω ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου της αγοράς, την ενημέρωσή του σε θέματα που τον αφορούν, αλλά και τη διαμόρφωση σωστής καταναλωτικής συνείδησης. Για το λόγο αυτό διεξάγει συστηματικούς ελέγχους στον τομέα των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, διασφαλίζει θεμιτές πρακτικές στο εμπόριο των τροφίμων, προωθεί ορθές διατροφικές συνήθειες και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα στους εμπλεκόμενους στο χειρισμό τροφίμων.

Επίσης, συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων «European Food Safety Authority» («EFSA»), αλλά και επικοινωνεί με κλάδους επιχειρήσεων και καταναλωτικές οργανώσεις για τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Τέλος, διαθέτει Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών στην Κεντρική Υπηρεσία μεριμνώντας για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων παραπλάνησης του καταναλωτή εστιάζοντας ακόμη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο με εξειδικευμένο Τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι στον αριθμό 11717 οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους καταγγελίες σχετικά με προβλήματα που εντοπίζουν σε τρόφιμα ή να γνωστοποιούν στον ΕΦΕΤ διατροφικά περιστατικά με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτουν, ώστε να αξιοποιούνται για άμεσες ενέργειες.

Μ.Τσ. – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!