Στήριξη για αυτοπαραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία Στήριξη για αυτοπαραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία
Διέξοδο από την ενεργειακή κρίση, με όχημα την «πράσινη» ηλιακή ενέργεια αναζητούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.  Το ζήτημα έθεσαν χθες, μεταξύ άλλων ζητημάτων,  φορείς της βιομηχανίας  σε σύσκεψη υπό τους... Στήριξη για αυτοπαραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία

Διέξοδο από την ενεργειακή κρίση, με όχημα την «πράσινη» ηλιακή ενέργεια αναζητούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.  Το ζήτημα έθεσαν χθες, μεταξύ άλλων ζητημάτων,  φορείς της βιομηχανίας  σε σύσκεψη υπό τους Υπουργούς Ανάπτυξης,  Ενέργειας και Επικρατείας  κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη,  Κώστα Σκρέκα και Άκη Σκέρτσου. Οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων ζήτησαν διευκολύνσεις καθώς οι δυνατότητες που έχουν σήμερα οι μεγάλες βιομηχανίες που είναι  συνδεδεμένες με την υψηλή τάση, για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ενέργειας είναι πολύ περιορισμένες και οικονομικά ασύμφορες.

Τι ισχύει σήμερα 

Σήμερα, οι βιομηχανίες της υψηλής τάσης μπορούν να κάνουν αυτοπαραγωγή ενέργειας, με υποχρέωση ιδιοκατανάλωσης, σε πραγματικό χρόνο, τουλάχιστον του 80%  της παραγόμενης ενέργειας σε ετήσια βάση. Για το υπόλοιπο 20% (ή παραπάνω εάν δεν καταναλώνεται άμεσα) με την έναρξη λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών ενέργειας στην Ελλάδα, ο βιομήχανος – αυτοπαραγωγός έχει πλέον τη δυνατότητα να πωλήσει την περίσσεια ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά (σε συνεργασία με ένα Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης – Φο.Σ.Ε.).  Μπορεί επίσης να  προχωρήσει σε σύναψη διμερών συμβάσεων προμήθειας «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs).

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ενέργειας της βιομηχανίας επιτρέπεται να βρίσκεται σε άλλο χώρο από τη βιομηχανική εγκατάσταση όπου καταναλώνεται η ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται ηλεκτρικά με αυτήν, με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης.

Το πρόβλημα και οι απαιτήσεις 

Ωστόσο, το ισχύον καθεστώς έχει πολλές …αγκυλώσεις. Καταρχάς, η υποχρέωση ιδιοκατανάλωσης του 80% της ενέργειας που παράγεται από το  φωτοβολταϊκό πάρκο περιορίζει σημαντικά τις βιομηχανίες που μπορούν να κάνουν χρήση της «αυτοπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο». Κι αυτό διότι αυτό το 80%  πρέπει να καταναλώνεται όσο υπάρχει ήλιος και δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε αποκλείεται η νυχτερινή κατανάλωση.  Επίσης,  η ενέργεια που παράγεται σε αργίες ή τις ημέρες που μπορεί να παρουσιαστεί κάποια βλάβη σε μια βιομηχανική μονάδα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  Έτσι,  παραγόμενη ενέργεια μένει ανεκμετάλλευτη και χάνεται και η διάρκεια απόσβεσης της επένδυσης επιμηκύνεται.

Τι ζητούν οι βιομήχανοι 

Γι΄ αυτό οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ζητούν τρεις βασικές αλλαγές. Καταρχάς, όσον αφορά στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής να περιοριστεί το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης στο 50% ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης και άλλες βιομηχανίες με διαρκή  ανάγκη για ρεύμα όλο το 24ωρο, γεγονός που θα τους επιτρέπει μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό της παραγωγής του φωτοβολταϊκού με την κατανάλωση.

Επίσης, θεωρούν απαραίτητο να αυξηθεί η χωρητικότητα των μπαταριών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν (σήμερα είναι στα 30 κιλοβάτ) ώστε να μπορούν να  αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργεια και να την χρησιμοποιούν όποτε τη χρειάζονται.

Ακόμη, ζητούν να ανοίξει ο δρόμος για το net metering (ενεργειακός συμψηφισμός) και για την υψηλή τάση.  Έτσι, η παραγόμενη ενέργεια  θα μπορεί να εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και να συμψηφίζεται με την ενέργεια που θα καταναλώνει η βιομηχανία από το δίκτυο όποτε τη χρειαστεί στο μέλλον.

Σήμερα στη μέση τάση ο συμψηφισμός μπορεί να γίνει εντός τριετίας. Όσο  για το όριο ισχύος για συστήματα net-metering έχει αυξηθεί στα 3 MW (από 1 MW)  για το ηπειρωτικό δίκτυο και την Κρήτη, ώστε να μπορούν  βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες και άλλοι παραγωγικοί κλάδοι που είναι συνδεδεμένοι στη μέση τάση, να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τι υπόσχεται η κυβέρνηση  

Στη χθεσινή σύσκεψη ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι αναζητούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι από το ΕΣΠΑ ώστε να  επεκταθεί και στις επιχειρήσεις υψηλής τάσης το μέτρο του net-metering. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα μπορούν να ιδιοκαταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν από κάποιο φωτοβολταϊκό πάρκο που θα κατασκευάσουν και να «αποθηκεύουν» πλέον στο δίκτυο όση ενέργεια δεν καταναλώνεται την ώρα που παράγεται, την οποία θα πιστώνονται. Αυτήν την ενέργεια θα μπορούν  να την συμψηφίζουν με εκείνη που θα απορροφούν από το δίκτυο, όταν θα την χρειάζονται.

Επίσης, χθες, η κυβέρνηση εμφανίστηκε πρόθυμη  να στηρίξει την ελληνική βιομηχανία και στη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας για net metering.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βιομήχανοι έχουν εξασφαλίσει και την υπόσχεση τουυπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα για περιορισμό του ποσοστού ιδιοκατανάλωσης στην αυτοπαραγωγή κάτω από το 80%. Όσον για την αύξηση της χωρητικότητας των συσσωρευτών ενέργειας αναμένεται να περιληφθεί ρύθμιση στο αναμενόμενο νομοσχέδιο που θα αφορά τη β΄ φάση απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ.   Επίσης, αναμένεται ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα επιδοτεί    το κόστος της ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου με τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας όπου καταναλώνεται η «πράσινη» ενέργεια.

Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο ότι, περίπου έναν μήνα πριν, ο κ.  Σκρέκας,  σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) είχε δεσμευθεί ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα   επιδότησης του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας,   για ενεργοβόρες βιομηχανίες, με κονδύλια  90 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ot.gr

error: Content is protected !!