Μάστιγα οι ταμειακές «μαϊμού» – Βαρύτατα πρόστιμα για high tech… λογισμικά Μάστιγα οι ταμειακές «μαϊμού» – Βαρύτατα πρόστιμα για high tech… λογισμικά
Ειδικό λογισμικό που επιτρέπει σε «επιτήδειους επαγγελματίες» άλλες αξίες να «κόβουν» στους πελάτες τους και διαφορετικές να εμφανίζουν στην Εφορία, εντόπισαν μέσα από σαρωτικούς... Μάστιγα οι ταμειακές «μαϊμού» – Βαρύτατα πρόστιμα για high tech… λογισμικά

Ειδικό λογισμικό που επιτρέπει σε «επιτήδειους επαγγελματίες» άλλες αξίες να «κόβουν» στους πελάτες τους και διαφορετικές να εμφανίζουν στην Εφορία, εντόπισαν μέσα από σαρωτικούς ελέγχους οι άνδρες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αυτός ήταν και ο λόγος που «ώθησε» την Εφορία να εκδώσει ειδικό εγχειρίδιο μέσω του οποίου υπενθυμίζει στις υπηρεσίες –και όχι μόνον- πως όποιος «πειράζει» την ταμειακή μηχανή θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατα πρόστιμα που αγγίζουν και τις 150.000 ευρώ.  

Με την απειλή προστίμων η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αποτρέψει τις απάτες με τις «πειραγμένες» ταμειακές με ειδικά λογισμικά και τις «μαϊμού» αποδείξεις που σβήνονται ή παραποιούνται κατά βούληση.

Σε ειδικό «εγχειρίδιο οδηγιών υποχρεώσεων και παραβάσεων κατόχων/χρηστών Φ.Η.Μ.» που εξέδωσε, η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι ανάλογα με τις παραβάσεις τα πρόστιμα ξεκινούν από 10.000 ή 30.000 ή 50.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και  90.000 ή 150.000 ευρώ κατ΄ανώτατον όριο, ενώ πρόστιμα «χωρίς ταβάνι» επιβάλλονται σε όσους πωλούν ή κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν τεχνικά τους  παραποιημένους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς.

Ποιο είναι το ποινολόγιο της ΑΑΔΕ

«Στα μαλακά» πέφτουν όσοι συμμορφωθούν ή σπεύσουν από μόνοι τους να δηλώσουν αυτοβούλως στην αρμόδια φορολογική αρχή απώλεια Φ.Η.Μ., πριν την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, καθώς το πρόστιμο περιορίζεται σε μόλις 2.500 ευρώ ανεξαρτήτως του πλήθους Φ.Η.Μ. που αναφέρονται στη σχετική δήλωση απώλειας.

Συγκεκριμένα, το «ποινολόγιο» της ΑΑΔΕ για μη τήρηση των υποχρεώσεων δήλωσης, συντήρησης και διαφύλαξης των παραγόμενων αρχείων σε άριστη κατάσταση, προβλέπει τα εξής:

  1. για Παραβίαση ή παραποίηση ταμειακών μηχανών:

Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικούμηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, όπως αυτά τα έσοδα προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000  ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή κατώτερο των 50.000 ευρώ ανά έτος για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

ταμειακές -ΑΑΔΕ

Χωρίς όριο πρόστιμα σε επιχειρήσεις λογισμικού

Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού software ή hardware  από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος -χωρίς να τίθεται πλαφόν στο τελικό ύψος των προστίμων.

2. για Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. που δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές: επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000  ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000  ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου. Τα ανώτατα όρια προστίμου είναι 90.000 και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Τι ισχύει στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχεία

  1. για μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ. : στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπιστώνεται, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως  πρόστιμο ίσο με 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου, εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια Φ.Η.Μ.

Στην περίπτωση που προσέλθει αυτοβούλως στην αρμόδια φορολογική αρχή και υποβάλει δήλωση απώλειας Φ.Η.Μ., πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου δεν επιβάλλεται το πρόστιμο (15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα) αλλά πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ ανεξαρτήτως του πλήθους Φ.Η.Μ. που αναφέρονται στη σχετική δήλωση απώλειας.

enikonomia.gr

error: Content is protected !!