ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ(Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ(Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο  Πρόεδρος  Βασίλης Κανακάκης και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια των δράσεων του  Σύνδεσμου... ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ(Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.)

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο  Πρόεδρος  Βασίλης Κανακάκης και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια των δράσεων του  Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας(Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) ,

σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και συγκεκριμένα με την: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΤΜΗΜΑ:Eπιχειρηματικότητας,Γαλάζιας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας,  προσκάλεσαν   τα Μέλη-Επιχειρήσεις του και  σχετικούς Φορείς,την 08/03/2022  στα γραφεία του Συνδέσμου ,προκειμένου να παρουσιαστούν προς ενημέρωση όλων οι εξής ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Kέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά
  • Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά
  • Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη/Βluelab
  • Kοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την Γαλάζια Οικονομία(ΚΓΚ-ΓΟ)στον Πειραιά με ανάδοχο το ΠΑ.ΠΕΙ.(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ).

Τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας του Πειραιά παρέχουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, προκειμένου για την  ενίσχυση της καινοτομίας,της επιχειρηματικότητας,την γνωστοποίηση των νέων τεχνολογιών,την προώθηση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την υποστήριξη των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων και των νέων,όπου δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Πειραιά και κυρίως στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας,με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Περιφέρειας.Ο Δήμος Πειραιά  πρωτοστατεί,προσφέροντας  ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες των Κέντρων Επιχειρηματικότητάς του,προκειμένου για την άμεση πληροφόρηση στα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων,στα χρηματοδοτικά εργαλεία,στον προηγμένο εξοπλισμό 3D που παρέχεται κλπ.

Την παρουσίαση εισηγήθηκαν  με φυσική  παρουσία τους στα γραφεία  του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ..: ο Κος Δημήτριος Καρύδης- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πειραιά και οι συνεργάτες του από τα Κέντρα Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά.

Χαιρετισμό  απηύθυνε ο Πρόεδρος του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.:Κος Βασίλης Κανακάκης,τονίζοντας την σημαντικότητα της  συνεργασίας  με τον Δήμο Πειραιά,ώστε τα Μέλη του Συνδέσμου,να ενημερωθούν εγκαίρως και να ενταχθούν στις ανάγκες που επιτάσσουν οι καιροί για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη στις νέες τεχνολογίες των επιχειρήσεων.

Συντονιστικό ρόλο για την εν λόγω παρουσίαση-ενημέρωση ανέλαβε :ο Κος Δημήτριος Φανουργάκης-`Β Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. & Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.        

Στην Πρόσκληση ανταποκρίθηκαν  επιπλέον  των Μελών-Επιχειρήσεων  του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.,ο Κος Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος-Πρόεδρος Ένωσης  Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά(ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ.),ο Κος Δημήτριος Παππάς-Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας(Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.),  και πλαισίωσαν με την ομιλία τους οι :

  • Κος Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας-(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-Β.Ε.Π.).
  • Κος Γεώργιος Γαλανός-Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Υποστήριξης για την δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης & Καινοτομίας για την Γαλάζια Οικονομία(ΚΓΚ-ΓΟ)στον Πειραιά.
  • Κα Αναστασία Ζαχαράκη -Υπεύθυνη Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά.
  • Κα Νεκταρία Μαραβά -Σύμβουλος Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.
  • Κος Ανδρέας Κανταρός-Τεχνικός Σύμβουλος Bluelab/Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά.

Η παρουσίαση -ενημέρωση διεξάχθηκε με υβριδικό τρόπο.

error: Content is protected !!