Ακρίβεια. Χορήγηση επιπλέον δόσης του επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο 2022 Ακρίβεια. Χορήγηση επιπλέον δόσης του επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο 2022
Επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου 2022 (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό... Ακρίβεια. Χορήγηση επιπλέον δόσης του επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο 2022

Επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου 2022 (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα).

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!