ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σαλαμίνα, 21.03.2022 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Από τον Ιανουάριο 2022 έχει ξεκινήσει η λειτουργία της νεοσυσταθείσας Δομής « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαλαμίνας... ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Σαλαμίνα, 21.03.2022

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Από τον Ιανουάριο 2022 έχει ξεκινήσει η λειτουργία της νεοσυσταθείσας Δομής

« Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαλαμίνας »

Το εν λόγω Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαλαμίνας, εποπτευόμενο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, λειτουργεί ως συμπληρωματική Δομή επεκτείνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες του νησιού.

Εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της Σαλαμίνας, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και μέσω της παροχής ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών, επιδιώκοντας την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, καθώς και των πάσης φύσεως κοινωνικών διακρίσεων.

Περαιτέρω, προωθεί και παραπέμπει τους εξυπηρετούμενους-ωφελούμενους σε άλλες υπηρεσίες-δομές που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο κοινωνικό σύνολο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαλαμίνος απαρτίζεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι για την ολιστική υποστήριξη των δημοτών του νησιού. Επωφελούμενοι της εν λόγω Δομής είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Σαλαμίνας, αλλά και οι επωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Κ.Ε.Α.», άτομα τρίτης ηλικίας και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν σε μία ολιστική προσέγγιση, ήτοι :

υποδοχή-ενημέρωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πολιτών, αξιολόγηση των αναγκών-προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, παραπομπής σε υπηρεσίες και δομές, υποστήριξη των δικαιούχων του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και η υποστήριξη και συμπλήρωση αιτήσεων και χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. Τέλος, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη στους επωφελούμενους, ώστε να υποστηριχθούν σε καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η Δομή συστεγάζεται με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σαλαμίνος, επί της οδού Αναπαύσεως 1.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132027587

Email communitycenter@salamina.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά πλην επίσημων αργιών 7:00-15:00

Υποδοχή Κοινού: Δευτέρα έως Πέμπτη 8:30-12:00

Εκ του Γραφείου Τύπου

error: Content is protected !!