Λαθροχειρίες στις αποζημιώσεις των ενοικίων εντόπισε η ΑΑΔΕ! Λαθροχειρίες στις αποζημιώσεις των ενοικίων εντόπισε η ΑΑΔΕ!
Πώς κόπηκαν οι αποζημιώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα ζητηθεί η επιστροφή τους με τόκους πρόστιμα Λαθροχειρίες στις αποζημιώσεις των... Λαθροχειρίες στις αποζημιώσεις των ενοικίων εντόπισε η ΑΑΔΕ!

Πώς κόπηκαν οι αποζημιώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα ζητηθεί η επιστροφή τους με τόκους πρόστιμα

Λαθροχειρίες στις αποζημιώσεις των ενοικίων εντόπισε η ΑΑΔΕ και έκοψε την καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες, ενώ στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν, θα τις ζητήσει πίσω και με τόκους πρόστιμα.

Όπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου υποβληθείσα από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖA Γιώτα Πούλου, παρά τις συνεχείς παρατάσεις και τις επανειλημμένες ενεργοποιήσεις της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων COVID ή πραγματοποίησης διορθώσεων σε υποβληθείσες δηλώσεις COVID ή/και σε δηλώσεις μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, σημαντικό ποσοστό δηλώσεων δεν διορθώθηκε. 

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας αποκάλυψε ότι η ΑΑΔΕ εντόπισε φορολογούμενους που υπέβαλαν πολλαπλές δηλώσεις για το ίδιο ακίνητο, ή πραγματοποίησαν λύσεις μισθώσεων και εκ νέου μισθωτήριο, ή με τις ενέργειές τους προέκυψε μειωμένο ποσό αποζημίωσης, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη υλοποίησης ψηφιακής αυτόματης επεξεργασίας συμψηφισμών ποσών μεταξύ των μηνών καταβολής.

Από τις δηλώσεις Covid που εκκρεμούν, η μεγάλη πλειονότητα πλέον δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί με μηχανογραφική επεξεργασία και εξετάζονται μεμονωμένα από σχετική ομάδα εργασίας της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, για την επίσπευση του σχετικού έργου. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Πολλαπλές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης Περιουσίας ή πολλαπλές δηλώσεις Covid (για την ίδια περίοδο ή/και από πολλαπλούς μισθωτές), στις οποίες δεν ταυτοποιούνται τα ακίνητα.
 • Εκμισθούμενα ακίνητα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται έλεγχος των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την έννομη σχέση του εκμισθωτή με το ακίνητο.
 • Αναπροσαρμογές του μισθώματος που δεν αποτυπώνονται με τροποποίηση της μίσθωσης, αλλά με αναγραφή στις «Σημειώσεις» της αρχικής μίσθωσης.
 • Αλυσίδες διαδοχικών υπεκμισθώσεων ή και πολλαπλών ακινήτων.
 • Ταυτόχρονα, είναι υπό εξέταση περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων μισθωμάτων κατά την περίοδο της πανδημίας.
 • Επίσης, 19.000 περίπου ΑΦΜ δεν έχουν καταχωρημένο αριθμό IBAN, προκειμένου να κατατεθεί το αναλογούν ποσό στον λογαριασμό τους.

Και άλλα… κόλπα

Επίσης, από την επεξεργασία των δηλώσεων COVID από την ΑΑΔΕ προέκυψαν επίσης οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

 • Κατά την υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID από ιδιοκτήτες ακινήτων που οι ενοικιαστές τους ήταν εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά δηλώθηκαν αναδρομικά από τους εργοδότες τους ως τελούντες σε αναστολή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενημερώσουν με πολύμηνη καθυστέρηση τους ιδιοκτήτες τους ότι δικαιούνται μείωση του μισθώματος, την οποία τους επέβαλαν αναγκαστικά με παρακράτηση από τα επόμενα μισθώματα, αλλά στο μεταξύ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων COVID από τους ιδιοκτήτες αυτούς είχε εκπνεύσει.
 • Απορρίφθηκαν δηλώσεις επειδή οι ενοικιαστές δεν είχαν γνωστοποιήσει ότι είχαν παραχωρήσει τη χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου τους σε τρίτους, συμβατικά ή και μη.
 • Ιδιοκτήτες δήλωσαν λανθασμένα τη χρήση του μισθωμένου ακινήτου τους.
 • Αρκετοί ιδιοκτήτες δεν είχαν υποβάλει προηγουμένως δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ότι η μίσθωση είναι ενεργή.
 • Υποβλήθηκαν δηλώσεις για ακίνητα, για τα οποία είχε δηλωθεί, νωρίτερα, λύση της μίσθωσης, δηλαδή ήταν ξενοίκιαστα.
 • Εντοπίστηκαν διαφορές στο εμβαδόν των ακινήτων μεταξύ των δηλώσεων Ε9 που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet και εκείνων που δηλώνονται στις δηλώσεις Covid. 
 • Εντοπίστηκαν διαφορές στο ύψος του ονομαστικού ενοικίου, που δηλώνουν ο ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, αλλά και διαφορά σε σχέση με το ύψος του ενοικίου που έχει δηλωθεί στην Εφορία, με την υποβολή του μισθωτηρίου.
 • Οι ενοικιαστές είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση, αλλά οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Ενοικιαστές, ενώ ήταν νομικά πρόσωπα, ενοικίαζαν τα ακίνητα ως κατοικίες.
 • Οι ενοικιαστές δεν ήταν επιχειρηματίες ή μισθωτοί και πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία. 

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!