Τράπεζες – ΟΤΟΕ. Στάση εργασίας την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 Τράπεζες – ΟΤΟΕ. Στάση εργασίας την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ (στη συνεδρίαση της 24.3.2022) αποφάσισε την προκήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας του προσωπικού όλων των τραπεζών την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022... Τράπεζες – ΟΤΟΕ. Στάση εργασίας την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ (στη συνεδρίαση της 24.3.2022) αποφάσισε την προκήρυξη πανελλαδικής στάσης εργασίας του προσωπικού όλων των τραπεζών την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 από ώρα 11.15 έως 15.15 

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!