Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού
ΑΑΔΕ: Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022 – Πάνω από 174.000 έλεγχοι – Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού Σειρά... Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού

ΑΑΔΕ: Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2022 – Πάνω από 174.000 έλεγχοι – Ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού

Σειρά ελέγχων που θα φτάσουν για το 2022 τους 174.300 προβλέπει μεαξύ των άλλων, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Βασική επιδίωξη, ο περιορισμός φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, όπως επίσης και η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών.

Σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, θα στείλει 15.000 ηλεκτρονικά μηνύματα με φόρους κατ’ εκτίμηση, θα απενεργοποιήσει τα ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικούς ελέγχους για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης QRcode ενώ οι ελεγκτές θα ξεκινήσουν επιτόπιους ελέγχους με laptop και θα εκδίδουν αυτόματα στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 προβλέπει τη βεβαίωση εσόδων ύψους 1,8 δις. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις με τις εισπράξεις να περιορίζονται ωστόσο στα 800 εκατ. ευρώ ενώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν ανέλθει στα 113 δις. ευρώ, προβλέπεται να εισπραχθούν 4,4 δις. ευρώ εκ των οποίων 2,2 δις. ευρώ θα προέλθουν τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και 500 εκατ. ευρώ από τους μεγάλους οφειλέτες.

Φορολογικοί έλεγχοι

Θα διενεργηθούν τουλάχιστον 25.000 φορολογικοί έλεγχοι, εκ των οποίων:

• 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

• 700 στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

• έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

• 5.500 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κ.λπ.)

• 4.000 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

• 200 έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

• 5.500 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

• Διενέργεια τουλάχιστον 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, ήτοι φορολογίας ακινήτων

• Διενέργεια τουλάχιστον 900 υποθέσεων έρευνας από τις ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων:

– 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών

– 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

– 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου|

– 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

• Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ

Τελωνειακοί έλεγχοι

Διενέργεια 75.000 ελέγχων δίωξης (50.000 από τα Τελωνεία και 25.000 από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου), εκ των οποίων:

• 35.500 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ

• 12.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε καπνικά προϊόντα

• 13.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών

• 10.500 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε αλκοολούχα

• 4.000 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα

• 8.000 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων

• 25.500 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.

Διασταυρώσεις:

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν σε σειρά διασταυρώσεων:

• Για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα

• Για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών – συντάξεων

• Για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές

• Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2017 καθώς και επί εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA) για δεδομένα έτους 2016

• Ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών τόκων φυσικών προσώπων από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC2/CRS) τουλάχιστον για το έτος 2016

• Δεδομένα ΦΠΑ ανά κλάδο σε περιοδική βάση.

Τέλος οι μηχανισμοί της ΑΑΔΕ θα κυνηγήσουν τους οφειλέτες και παράλληλα θα επιχειρήσουν να περιορίσουν φαινόμενα λαθρεμπορίου. Συγκεκριμένα:

Οφειλέτες: Για τους οφειλέτες της Εφορίας, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει στενό μαρκάρισμα. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι οφειλέτες που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές («φρέσκες» ληξιπρόθεσμες οφειλές) και οι μικροοφειλέτες παλαιότερων ετών για υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ σε προτεραιότητα μπαίνουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος για την επιλογή υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, χρησιμοποιώντας κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για το 72% των οφειλετών μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης όπως για παράδειγμα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Λαθρεμπόριο: Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει νέο πλαίσιο κατά του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα παρακολούθησης, τις διαδικασίες ελέγχου και τον εξοπλισμό των τελωνείων αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τα πληροφοριακά συστήματα. Εντός του έτους η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών υγραερίου των πρατηρίων, στην ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών μέσων, στην εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και στην εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά – Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

Θανάσης Παπαδής – ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!