Οι κωδικοί του Ε1 για να μην βεβαιωθεί τζάμπα φόρος! Οι κωδικοί του Ε1 για να μην βεβαιωθεί τζάμπα φόρος!
Ποιοι είναι οι κωδικοί του E1 που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Στον «αέρα» η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Την πληρωμή... Οι κωδικοί του Ε1 για να μην βεβαιωθεί τζάμπα φόρος!

Ποιοι είναι οι κωδικοί του E1 που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Στον «αέρα» η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων

Την πληρωμή λιγότερου φόρου με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η φορολογική νομοθεσία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι φορολογούμενοι.

Από σήμερα που βγαίνει στον «αέρα» η πλατφόρμα του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2022, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα εισοδήματα του 2021, θα πληρωθεί σε 8 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2022, έως και τον Φεβρουάριο του 2023.

Για να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος, οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τη συμπλήρωση των ακόλουθων κωδικών, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις προβλεπόμενες μειώσεις φόρου, εφόσον φυσικά εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ποιοι είναι «χρυσοί» κωδικοί του Ε1

Οι «χρυσοί» κωδικοί του εντύπου Ε1 είναι οι ακόλουθοι:

  • 013-014 του πίνακα 2, που αναφέρονται στη μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εντός του 2021 ήταν άνω των 65 ετών, δηλαδή γι’ αυτούς που γεννήθηκαν μέχρι και την 31η-12-1956, προβλέπεται μείωση κατά 30% του συνολικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματός τους το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης (για τη χρήση κατοικιών, Ι.Χ. αυτοκινήτων κ.λπ.). Εξασφαλίζουν την έκπτωση συμπληρώνοντας τους κωδικούς 013-014 του πίνακα 2 που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του Ε1.
  • 001-002, 005-006 και 009-010 του πίνακα 3, που αναφέρονται στη μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ που πρέπει να συμπληρώσουν την ένδειξη «ΝΑΙ», οι έχοντες αναπηρία 67% και άνω. Αφορά: 

α) πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

  • 125-126 του πίνακα 4Δ2, που αναφέρονται στην απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια. 
  • Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2021 φορολογούμενος-ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

α) μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και έχει προσκομιστεί πριν την υποβολή της δήλωσης, το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη Δ.Ο.Υ. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν την υποβολή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.
β) δηλωθούν ξεχωριστά στο έντυπο Ε2 και συγκεκριμένα στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας, καθώς και στο Ε1 στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην τρίτη σελίδα.

  • 351-352 του πίνακα 4Α, που αναφέρονται στη μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2021 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης (π.χ. χρόνο στρατιωτικής θητείας) μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για να διασφαλίσει τη μείωση αυτή, κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε για εξαγορά στον κωδικό 351 ή 352 του πίνακα 4Α στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές.
  • 781-782 του πίνακα 6, που αναφέρονται στα ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα και καλύπτουν προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων: Στους κωδικούς 781-782 αναγράφονται μεταξύ άλλων, έσοδα από πωλήσεις ακινήτων (αφαιρουμένων των δαπανών κτήσης των ακινήτων), έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, χρηματικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, οι προνοιακές παροχές που χορήγησε ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρίες, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων τις πανδημίας του COVID-19 κ.λπ..
  • 049-050 του πίνακα 7, που αναφέρονται στις δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών: Κάθε φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 70 ετών, που δεν υπάγεται σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες για τις οποίες ισχύουν εξαιρέσεις  οφείλει φέτος να συμπληρώσει στον κωδικό 049 του πίνακα 7 της φετινής φορολογικής δήλωσης το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που εξόφλησε το 2021 μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Οι δαπάνες που θα δηλώσει θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του συνολικού πραγματικού εισοδήματος που απέκτησε το 2021 από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων. Αν οι δαπάνες που θα δηλωθούν δεν καλύπτουν το 30% του ετησίου ατομικού εισοδήματος από τις παραπάνω πηγές, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς. 

Το ποσοστό κάλυψης των εν λόγω δαπανών μειώνεται στο 20% για όσους φορολογούμενους εξόφλησαν με ηλεκτρονικά μέσα κατά τη διάρκεια του 2021 δαπάνες για ενοίκια, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων, φόρο εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α. συνολικού ύψους τουλάχιστον 60% του ετησίου πραγματικού ατομικού εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων. 
Επίσης, στην περίπτωση που έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φορολογούμενου, το όριο των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους 2021 περιορίζεται στις 5.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του ετησίου πραγματικού εισοδήματος. 
 

  • 059-060 του πίνακα 7, που αναφέρεται στην έκπτωση χρηματικών δωρεών. Το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τη φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά το 10% των χρηματικών δωρεών προς το Δημόσιο, προς φορείς του Δημοσίου (νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.), προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς μη δημοσίους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς (ιδρύματα, κληροδοτήματα κ.λπ.), εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.
  • 627-628 του πίνακα 7, που αναφέρεται στην έκπτωση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Τα έξοδα τα οποία πραγματοποίησε ο φορολογούμενος το 2021 για την καταβολή αμοιβών παροχής υπηρεσιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των κατοικιών του, μειώνουν – ισόποσα κατανεμημένα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών – σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση ισχύει για κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.
  • Στον Πίνακα 8, στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε, αναγράφονται τα στοιχεία των τέκνων που βαρύνουν φορολογικά τον φορολογούμενο. Πρόκειται για ανήλικα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2003 έως 31/12/2021 ή για τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1996 και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Η έκπτωση φόρου μπορεί να φθάσει μέχρι τα 777 ευρώ για κάθε άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι τα 810 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 900 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 1.120 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 3 εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των τριών, ισχύει επιπλέον έκπτωση φόρου 220 ευρώ.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!