Τροπολογία με ευνοϊκή ρύθμιση για τους προϋπολογισμούς των δήμων Τροπολογία με ευνοϊκή ρύθμιση για τους προϋπολογισμούς των δήμων
Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022 της δυνατότητας που έχουν οι δήμοι να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για... Τροπολογία με ευνοϊκή ρύθμιση για τους προϋπολογισμούς των δήμων

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022 της δυνατότητας που έχουν οι δήμοι να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» προς το ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της υγείας.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι είναι απαραίτητο να καταστεί δυνατή η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού πολλών δήμων, ιδίως κατόπιν της αύξησης του ενεργειακού κόστους και επιβολής του τέλους ταφής των απορριμμάτων, σε συνδυασμό και τα μειωμένα ίδια τους.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα έπειτα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής προς το δημοτικό συμβούλιο, να καταρτιστεί ή να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός τού τρέχοντος έτους και να χρησιμοποιηθούν έσοδα, καθώς και το σχηματισθέν χρηματικό υπόλοιπο από ανταποδοτικά και λοιπά φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης εκείνων των ανταποδοτικών υπηρεσιών τους που παρουσιάζουν έλλειμμα.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!