Οnline με τις τράπεζες η Εφορία! Οnline με τις τράπεζες η Εφορία!
Άμεσοι έλεγχοι και άμεσες κατασχέσεις επιφέρει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων Σύνδεση της Εφορίας με τις τράπεζες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να παρακολουθούνται... Οnline με τις τράπεζες η Εφορία!

Άμεσοι έλεγχοι και άμεσες κατασχέσεις επιφέρει ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων

Σύνδεση της Εφορίας με τις τράπεζες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να παρακολουθούνται online οι τραπεζικές καταθέσεις των φορολογουμένων, για να ελέγχονται αποτελεσματικά και να κατάσχονται οι λογαριασμοί οφειλετών, δρομολογεί η ΑΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Πρόκειται για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων, μια μεταρρύθμιση η οποία εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της ΑΑΔΕ , ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών.

Σήμερα οι έλεγχοι των καταθέσεων από τις φορολογικές αρχές δεν είναι άμεσοι. Υπάρχουν δύο ηλεκτρονικά συστήματα που παρακολουθούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά ενεργοποιούνται, όταν υπάρχει εντολή ελέγχου και γενικά όταν ο φορολογούμενος βρίσκεται στο στάδιο του φορολογικού ελέγχου. Οι εφαρμογές που ελέγχουν σήμερα τις καταθέσεις είναι:

  • Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο.
  • Το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου.

Ωστόσο για να παράξουν έργο τα δύο συστήματα, απαιτείται εντολή του ελεγκτή. Με το σχέδιο της ΑΑΔΕ, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου αυτοματοποιείται.

Δύο είναι οι αναφορές στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, για τις επικείμενες αλλαγές στη διαδικασία ελέγχων, οι οποίες πρέπει να ανησυχήσουν όσους έχουν αδήλωτες καταθέσεις:

  1. Η ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων.
  2. Η αναθεώρηση και αναβάθμιση της συνεργασίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την τυποποίηση, αυτοματοποίηση και επέκταση των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων.

Δηλαδή, όλα θα είναι αυτόματα καθώς η Εφορία θα σε άμεση σύνδεση με το τραπεζικό σύστημα και θα αντλεί στοιχεία για όποιον φορολογούμενο θέσει στο στόχαστρο.

Και αυτόματες κατασχέσεις

Συγχρόνως τα νέα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχων των τραπεζικών λογαριασμών, θα συνδυαστούν και με το σύστημα Eispraxis, το οποίο θα παρακολουθεί και θα φακελώνει όλες τις οφειλές των φορολογουμένων και θα δρομολογεί δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, το «Eispraxis» θα σκιαγραφεί το προφίλ του κάθε οφειλέτη και θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το MyAADE, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους, όπως  το ΚτηματολόγιοΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ.

Για κάθε οφειλή, θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με το σχέδιο λειτουργίας του Eispraxis, που έχει αποκαλύψει το Σin, το ηλεκτρονικό σύστημα:

  • Θα παρακολουθεί το «προφίλ» κάθε οφειλέτη, 
  • Θα έχει καταγραμμένη την περιουσιακή του κατάσταση
  • Θα ανταλλάσσει στοιχεία με το Κτηματολόγιο το ΓΕΜΗ και τον ΕΦΚΑ.
  • Θα ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με κράτη – μέλη της Ε.Ε.
  • Θα παρακολουθεί τα ληξιπρόθεσμα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δημόσιους φορείς με έμφαση στη φορολογία.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!