Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ στους φορολογικούς ελέγχους Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ στους φορολογικούς ελέγχους
Στο επίκεντρο οι φορολογικές απάτες, η μεγάλη και η μικρή φοροδιαφυγή και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxisnet Οι φορολογικές απάτες και... Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ στους φορολογικούς ελέγχους

Στο επίκεντρο οι φορολογικές απάτες, η μεγάλη και η μικρή φοροδιαφυγή και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxisnet

Οι φορολογικές απάτες και γενικά η μεγάλη και η μικρή φοροδιαφυγή τίθενται στο επίκεντρο της ΑΑΔΕ, όπως προκύπτει από το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της φορολογικής αρχής, στο οποίο εντάσσεται και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxisnet.

Η μεταρρύθμιση που θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της ΑΑΔΕ , ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών.

Με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αντιμετωπίζονται σημαντικά θέματα ως προς την αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων, τα οποία λόγω της όγκου τους, δεν μπορούν να αναλυθούν αποτελεσματικά με τα συμβατικά εργαλεία διαχείρισης δεδομένων που διαθέτει η Αρχή.

Επίσης, τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς ως προς τις δυνατότητες προσαρμογής σε νέες ανάγκες ως προς τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, φιλοδοξεί να καλύψει υφιστάμενα κενά και στοχεύει: 

 • Στη μέγιστη αξιοποίηση δεδομένων για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και του λαθρεμπορίου 
 • Στον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής με ενσωμάτωση των διαδικασιών ελέγχου σε αυτά 
 • Στην επέκταση της συλλογής δεδομένων και την εσωτερική και εξωτερική διαλειτουργικότητα.
 • Στην ανάπτυξη μηχανισμών λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και την αυτοματοποίηση διαδικασιών 
 • Στην υλοποίηση ελέγχων και ερευνών από το γραφείο 
 • Στην ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων.

Τεχνητή Ευφυΐα 

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση αυτή, συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις: 

 • Εκσυγχρονισμός των δυνατοτήτων αξιοποίησης δεδομένων μέσω της ανάπτυξης ενός νέου περιβάλλοντος Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων.
 • Πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος myDATA μέχρι το τέλος του 2022, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων.
 • Αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ με τη θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση των Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων υποστήριξης των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου.
 • Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας, θα υποστηρίζονται πλήρως η διαχείριση των υποθέσεων ελέγχου, η άμεση πρόσβαση για λόγους ελέγχου σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των φορολογούμενων, η αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων, η αυτοματοποίηση της σύνταξης των φύλλων και των αναφορών ελέγχου, καθώς και η υποστήριξη των ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων.
 • Αναθεώρηση και αναβάθμιση της συνεργασίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την τυποποίηση, αυτοματοποίηση και επέκταση των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων.

Διασύνδεση με το Taxisnet Ταμειακών Μηχανών και POS

Το μεγάλο στοίχημα της ΑΑΔΕ, είναι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών πληρωμών με τη χρήση καρτών (POS) με τη φορολογική διοίκηση σε πραγματικό χρόνο για την προώθηση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης.

Όμως, η συγκεκριμένη εφαρμογή, θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί και έχει προγραμματιστεί για το 2024.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι μέσα από προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και κινδύνου θα αποκαλύπτονται μοτίβα υψηλής πιθανότητας απάτης και απόκρυψης συναλλαγών. Μέχρι να υλοποιηθεί το πρότζεκτ, απαιτείται:

 • Η εκπόνηση και υιοθέτηση των προδιαγραφών της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS για τη διασφάλιση ότι κάθε πληρωμή με κάρτα θα καταγράφεται και θα μεταδίδεται στην ΑΑΔΕ.
 • Η δημιουργία υποδομής και εφαρμογών για την παρακολούθηση και έλεγχο των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών, έως τον Ιούνιο του 2024.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!