«Προχωρούν τα αθλητικά έργα στη Σαλαμίνα. «Προχωρούν τα αθλητικά έργα στη Σαλαμίνα.
«Προχωρούν τα αθλητικά έργα στη Σαλαμίνα.Πραγματοποιήθηκαν Επιτροπές Παρακολούθησης για ταέργα Συντήρηση-Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότηταςκαι Αθλητικών Χώρων στη Σαλαμίνα.»Στα γραφεία της ΠΕ Νήσων σήμερα... «Προχωρούν τα αθλητικά έργα στη Σαλαμίνα.

«Προχωρούν τα αθλητικά έργα στη Σαλαμίνα.
Πραγματοποιήθηκαν Επιτροπές Παρακολούθησης για τα
έργα Συντήρηση-Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας
και Αθλητικών Χώρων στη Σαλαμίνα.»

Στα γραφεία της ΠΕ Νήσων σήμερα συνεδρίασαν οι Επιτροπές
Παρακολούθησης για τα έργα «Συντήρηση- Αναβάθμιση και
Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας» και «Συντήρηση-
Αναβάθμιση Βελτίωση Αθλητικών Χώρων Σαλαμίνας» , με
Πρόεδρο την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων , κα. Βασιλική
Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και μέλη τον Περιφερειακό
Σύμβουλο Νήσων ,κ. Παναγιώτη Χατζηπέρο ,εκπροσώπους της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Νήσων , της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού καθώς και εκπροσώπους του
ΑΚΟΙΠΟΠ ΝΠΔΔ του Δήμου Σαλαμίνας.


Σχετικά με το έργο «Συντήρηση και Αναβάθμιση Αθλητικών
Χώρων στη Σαλαμίνα» ,οι εργασίες βρίσκονται σε στάδιο προόδου
,με την επιτροπή να εγκρίνει την αποπληρωμή και του 2 ου
λογαριασμού αξίας 244.570 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Όσον αφορά το έργο «Συντήρηση- Αναβάθμιση και Βελτίωση
Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας» εγκρίθηκε σήμερα από την
επιτροπή ο 5 ος λογαριασμός αξίας 43.000 ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν
κατατεθεί και αποπληρωθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής ο 1 ος και ο 2 ος λογαριασμός του έργου αξίας
30.712,43 ευρώ .Εκκρεμεί η κατάθεση του 3 ου και 4 ου λογαριασμού

(αξίας 47.000 ευρώ και 39.000 ευρώ αντίστοιχα) από τον
Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ προς τις οικονομικές υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής, λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του Προϋπολογισμού
του ΑΚΟΙΠΟΠ και του Δήμου Σαλαμίνας. Η Αντιπεριφερειάρχης
τόνισε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών από πλευράς του
ΑΚΟΙΠΟΠ προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η αποπληρωμή .
Ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου οι
εργασίες προχωρούν κανονικά με τους εσωτερικούς χώρους να
έχουν ολοκληρωθεί κατά 90% και τους εξωτερικούς κατά 5%.
Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τον Αθλητισμό με έργα και δράσεις
στοχεύοντας στην ενθάρρυνση των πολιτών να αθλούνται καθώς
και την προαγωγή του αθλητικού τουρισμού.

error: Content is protected !!