Οφειλές προς τους δήμους: Πώς ρυθμίζονται σε 36 ή 72 δόσεις Οφειλές προς τους δήμους: Πώς ρυθμίζονται σε 36 ή 72 δόσεις
Δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης της παλαιάς ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη Τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους σε 36 ή 72 δόσεις, προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου... Οφειλές προς τους δήμους: Πώς ρυθμίζονται σε 36 ή 72 δόσεις

Δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης της παλαιάς ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη

Τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους σε 36 ή 72 δόσεις, προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και σχετίζονται με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, κλήσεις δημοτικής αστυνομίας, τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων κτλ.Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της παλαιάς ρύθμισης των 100 δόσεων για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 90 του πολυνομοσχεδίου, οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών είναι οι ακόλουθες:

  1. Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
  2. Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.
  3. Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.


Στη νέα ρύθμιση των 36 ή 74 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η.2.2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

Επίσης η  διάταξη προβλέπει ότι εάν ένας φορολογούμενος, με λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, επιθυμεί να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο: υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα ευρώ, ενώ από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους. Οι αιτήσεις για την ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθούν προς τον οικείο δήμο, από την έναρξη εφαρμογής του νόμου και μέχρι τις 30 Ιουνίου.Πώς αναβιώνει η παλαιά ρύθμιση 

Οσες ρυθμίσεις των 100 δόσεων  κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, μπορούν να αναβιώσουν ως εξής: ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μιας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. 

Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση. Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των 100 δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!