Εξωδικαστικός: Σε 1,4 δισ. ευρώ έφτασαν οι ρυθμίσεις οφειλών, πλησιάζουν τον στόχο α΄ εξαμήνου 2023 Εξωδικαστικός: Σε 1,4 δισ. ευρώ έφτασαν οι ρυθμίσεις οφειλών, πλησιάζουν τον στόχο α΄ εξαμήνου 2023
Με ρυθμό 100 – 150 την εβδομάδα κινούνται πλέον οι αποδοχές αιτήσεων από τους πιστωτές για ρυθμίσεις οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η επιτάχυνση των... Εξωδικαστικός: Σε 1,4 δισ. ευρώ έφτασαν οι ρυθμίσεις οφειλών, πλησιάζουν τον στόχο α΄ εξαμήνου 2023

Με ρυθμό 100 – 150 την εβδομάδα κινούνται πλέον οι αποδοχές αιτήσεων από τους πιστωτές για ρυθμίσεις οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η επιτάχυνση των εγκρίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς είχε ανεβάσει, σύμφωνα με πληροφορίες του insider, μέχρι την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου, τις ρυθμίσεις που έχουν δοθεί σε 4.222, για συνολικό ποσό οφειλών 1,39 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό ήδη κοντά στον στόχο που είχε θέσει το Υπουργείο Οικονομικών στις αρχές Φεβρουαρίου για τις ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου.

Ειδικότερα, το βασικό σενάριο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προέβλεπε νέες ρυθμίσεις 1,6 δισ. ευρώ, αυτές θα προκύψουν από αιτήσεις 392 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, αιτήσεις 775 εκατ. ευρώ που αξιολογούνται από τους χρηματοδοτικούς φορείς ή/και το Δημόσιο και αιτήσεις 458 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Στο αισιόδοξο σενάριο της ΕΓΔΙΧ που φαίνεται ότι θα είναι αυτό που θα επιτευχθεί, γίνεται λόγος για ρυθμίσεις 2 δισ. ευρώ έως τις 30/6/2023, οι οποίες θα προκύψουν από αιτήσεις 392 εκατ. ευρώ σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, αιτήσεις 928 εκατ. ευρώ σε στάδιο αξιολόγησης από τους χρηματοδοτικούς φορείς ή/και το Δημόσιο και αιτήσεις 630 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Ακόμη πριν ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι βελτιώσεις στον μηχανισμό που ψηφίστηκαν πρόσφατα, και οι οποίες «κούμπωσαν» στην πλατφόρμα την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου, η πρόοδος που καταγράφεται στην αποτελεσματικότητα του Εξωδικαστικού είναι σημαντική. Απέσπασε δε την ικανοποίηση των Θεσμών κατά την χθεσινή συνάντηση με την κυβέρνηση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την δεύτερη μετα – προγραμματική αξιολόγηση. Σήμερα, η πορεία του Εξωδικαστικού καθώς και των εκκρεμών τραπεζικών ζητημάτων θα τεθεί σε επίπεδο επικεφαλής.

Όπως έγραφε το insider.gr, φέτος, στο επίκεντρο της αξιολόγησης έχει προγραμματιστεί να είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα με βάση τις εκκρεμότητες που απομένουν από τον καιρό της ενισχυμένης εποπτείας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θεωρούνται πολύ πιο κρίσιμες πλέον πανευρωπαϊκά, λόγω της νέας κρίσης και της ανάγκης για διατήρηση των πολιτικών που σήμερα ενισχύουν την θωράκιση του τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την υγεία των τραπεζών, ειδικά σε μια περίοδο με αύξηση του κόστους χρήματος, όπως αυτή που διανύουμε.

Για τον σκοπό αυτό, και δεδομένης της κληρονομιάς των κόκκινων δανείων του παρελθόντος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού κρίνεται πολύτιμο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Στους servicers όπου πλέον έχει μεταβιβαστεί η διαχείριση του κύριου όγκου του ιδιωτικού χρέους, η εγκρισιμότητα για υποβληθείσες αιτήσεις έχει ενισχυθεί στο 70%, με συνεχή αυξητική τάση. Για υποθέσεις οφειλών κάτω των 200.000 ευρώ, που αφορούν πρωτίστως ιδιώτες, η εγκρισιμότητα στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ξεπερνά το 75%.

Κομβικής σημασίας για την αύξηση της εγκρισιμότητας των αιτήσεων ήταν η βελτίωση που επήλθε στον νόμο με την πρόσφατη τροπολογία και που προβλέπει την αιτιολόγηση από τους πιστωτές της απόρριψης ρύθμισης για τον οφειλέτη. Ειδικότερα, ο νόμος πλέον προβλέπει ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).

Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός 15 ημερών υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ισχύουν μετά την παρέλευση 5 ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι λόγοι απόρριψης μίας αίτησης για ρύθμιση οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  1. Την ύπαρξη οικονομικής δυνατότητας και περιουσίας του οφειλέτη να αποπληρώσει το χρέος του, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει διευκολύνσεις ή «κούρεμα» χρέους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  2. Την μη επαρκή οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για μακροπρόθεσμο διάστημα στο μέλλον, από την οποία συνάγεται ότι αυτός δεν θα είναι συνεπής στην εξυπηρέτηση της ρύθμισης που θα του δώσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
  3. Την πρόσφατη συμφωνία οφειλέτη – πιστωτών για διμερή ρύθμιση μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας.
  4. Την υφιστάμενη χρηματοδότηση του οφειλέτη με νέο δάνειο ή μέσω της ύπαρξης αλληλόχρεου λογαριασμού.
  5. Την μη συνυποβολή αίτησης από συνοφειλέτη/συνιδιοκτήτη του ακινήτου που αποτελεί την εξασφάλιση του δανείου. Όπως αναφέρουν στελέχη εταιρειών διαχείρισης στο insider.gr, πολύ συχνά οι χρηματοδοτικοί φορείς έχουν έρθει σε θέση, ο συνοφειλέτης/συνιδιοκτήτης να μην συναινεί – ή να μην γνωρίζει πως πρέπει να συναινέσει – στη διαδικασία. Τέλος,
  6. Η ύπαρξη πολλών αθετήσεων ρυθμίσεων στο παρελθόν από την πλευρά του οφειλέτη, γεγονός που καταγράφεται αρνητικά στο ιστορικό του αιτούντα την ρύθμιση.

insider.gr

error: Content is protected !!