Η «συν» μια ημέρα άδεια για τις γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα, πότε προβλέπεται Η «συν» μια ημέρα άδεια για τις γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα, πότε προβλέπεται
Άδεια προβλέπεται για τις γυναίκες του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να επισκεφθούν τον γυναικολόγο προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.Ειδικότερα θεσμοθετείται και για τις εργαζόμενες... Η «συν» μια ημέρα άδεια για τις γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα, πότε προβλέπεται

Άδεια προβλέπεται για τις γυναίκες του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να επισκεφθούν τον γυναικολόγο προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.
Ειδικότερα θεσμοθετείται και για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα η άδεια, που ήδη ισχύει για τον δημόσιο τομέα, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου (μία ημέρα με αποδοχές ετησίως).Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στις γυναίκες στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4808/2021 οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία, χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 (63 ημέρες) μετά τον τοκετό.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2000-2001 άρθρο 7).ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!