Περισσεύουν οι πτυχιούχοι αλλά λείπουν οι τεχνίτες – Ποιες ειδικότητες αναζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα Περισσεύουν οι πτυχιούχοι αλλά λείπουν οι τεχνίτες – Ποιες ειδικότητες αναζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα
Η Ελλάδα είναι χώρα υπερπαραγωγής πτυχιούχων πανεπιστημίου, όταν 9 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων εργασίας που αφορούν τεχνικές ειδικότητες. Κι ενώ οι πτυχιούχοι δεν βρίσκουν πάντα... Περισσεύουν οι πτυχιούχοι αλλά λείπουν οι τεχνίτες – Ποιες ειδικότητες αναζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα

Η Ελλάδα είναι χώρα υπερπαραγωγής πτυχιούχων πανεπιστημίου, όταν 9 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων εργασίας που αφορούν τεχνικές ειδικότητες.

Κι ενώ οι πτυχιούχοι δεν βρίσκουν πάντα δουλειά αντίστοιχη με το αντικείμενο των σπουδών τους και περνούν κάποια χρόνια στην ανεργία έως ότου βρεθεί η θέση που ανταποκρίνεται στα προσόντα τους, οι τεχνίτες είναι περιζήτητοι αλλά δυσεύρετοι.Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒΕ, στην παρούσα χρονική συγκυρία η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναζητούν προσωπικό. Περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος -και συγκεκριμένα το 49,2%- αναζητούν ειδικευμένους τεχνίτεςχειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων και οδηγούς, ενώ το 48,3% αναζητεί ανειδίκευτους εργάτες.Αντίστοιχα, το 42,4% αναζητά πτυχιούχους επιστήμονες (μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς, κ.α.), το 40,7% τεχνικούς και βοηθούς, το 27,1% πωλητές και υπάλληλους γραφείου (γραμματείς, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, υπαλλήλους υποδοχής, ταμίες, κα.) και το 21,2% ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.

Όσο για τις ειδικότητες που είναι αρκετά δημοφιλείς στις επιχειρήσεις, σε σημαντικό ποσοστό αφορούν εργάτες, χειριστές και οδηγούς, όπως πχ. εργάτες γης, εργάτες για την γραμμή παραγωγής, οδηγούς φορτηγού, εργάτες ξύλου, χειριστές μηχανημάτων, αλιεργάτες.Υψηλή συγκέντρωση εμφανίζουν και οι μηχανικοί, και συγκεκριμένα μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί πωλήσεων, χημικοί μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, αλλά και οι τεχνικοί και τεχνίτες.

Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του ΣΕΒΕ δήλωσε πως αναζητά άτομα για το τμήμα εξαγωγών, project managers, προσωπικό για το τμήμα logistics, στελέχη διοίκησης και ποιοτικού ελέγχου.

Επιπλέον, κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών αναζητά το 29,7% του εργοδοτών της έρευνας, ενώ η πλειοψηφία (δηλαδή το 63,6%) αναζητεί αποφοίτους ΑΕΙ.Σε 60,2% ανέρχεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που ψάχνει αποφοίτους ΤΕΙ και σε 61,9% το ποσοστό που αφορά σε αποφοίτους λυκείου, ενώ μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι γυμνασίου (22,0%) και οι απόφοιτοι δημοτικού (17,8%).

insider.gr

error: Content is protected !!