ΜΤΣ: Τι αλλάζει στον υπολογισμό του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας ΜΤΣ: Τι αλλάζει στον υπολογισμό του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας
Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, για τα παιδιά... ΜΤΣ: Τι αλλάζει στον υπολογισμό του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα.Σύμφωνα με την υφιστάμενη απόφαση, “το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α΄ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες που θα διανύονται εφεξής εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται, στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα”, “εκτός εάν” , σύμφωνα με την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης, “με δήλωση του μερισματούχου συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του ως εν ενεργεία μέσω του μερίσματος ή ατομικών πληρωμών του ίδιου του μερισματούχου”.Η τροποποίηση αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!