Αύξηση 25,3% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο εφέτος Αύξηση 25,3% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο εφέτος
Αύξηση 25,3% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το α’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε... Αύξηση 25,3% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο εφέτος

Αύξηση 25,3% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το α’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 34.213, έναντι 27.301 το α’ τρίμηνο του 2022 και αύξηση 12,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2022 που είχαν ανέλθει σε 30.316.Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2020, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (53,4%) και στον τομέα «Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες» (41,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (38,9%).

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, δεν δημοσιεύονται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων τόσο για το α’ τρίμηνο του 2023, όσο και για το α’ τρίμηνο του 2022.Ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, είναι:

– Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.240 εγγραφές σε σύνολο 7.438.

– Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 2.238 εγγραφές σε σύνολο 7.874.

– Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.644 εγγραφές σε σύνολο 13.383.– Νησιά Αιγαίου-Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.642 εγγραφές σε σύνολο 5.518.

Ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, είναι:– Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 5.609 εγγραφές σε σύνολο 23.151.

– Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 1.276 εγγραφές σε σύνολο 4.926.

– Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 121 εγγραφές σε σύνολο 474.

– Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 876 εγγραφές σε σύνολο 5.662.ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!