Τροποποιητικές δηλώσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα αναδρομικά – Πώς θα πληρωθεί ο φόρος Τροποποιητικές δηλώσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα αναδρομικά – Πώς θα πληρωθεί ο φόρος
Αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις που εισέπραξαν το 2022 και αφορούν στα προηγούμενα χρόνια, καλούνται να δηλώσουν στην εφορία, έως... Τροποποιητικές δηλώσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα αναδρομικά – Πώς θα πληρωθεί ο φόρος

Αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις που εισέπραξαν το 2022 και αφορούν στα προηγούμενα χρόνια, καλούνται να δηλώσουν στην εφορία, έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι.  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων αναδρομικών της περιόδου 2015-2021 τα οποία δηλώνονται για κάθε έτος που αφορούν. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά από συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2022 και αφορούν το έτος 2020 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021. 

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης η τροποποίησης κάποιου άλλου κωδικού. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Ακόμα και αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον ο φόρος που βεβαιώνεται δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Οι δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.  

Ο φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ με νέο εκκαθαριστικό σημείωμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου μέσω της πάγιας ρύθμισης οφειλών σε 24 έντοκες δόσεις. Οι συνταξιούχοι μπορούν μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ να αποπληρώσουν το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά προηγουμένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις.  

Έντυπα Ε2 και Ε3 

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα από την πλατφόρμα (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)) να υποβάλλουν: 

*το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας). *το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). 

Από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο. 

ertnews.gr

error: Content is protected !!