Γ. Πατούλης: «Με το νέο ΕΣΠΑ η Αττική αλλάζει. Βάζουμε ισχυρά θεμέλια για να πάμε την Αττική ακόμα πιο ψηλά» Γ. Πατούλης: «Με το νέο ΕΣΠΑ η Αττική αλλάζει. Βάζουμε ισχυρά θεμέλια για να πάμε την Αττική ακόμα πιο ψηλά»
27/6/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το νέο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και το ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των αρμόδιων επιτροπών παρακολούθησης που συνεδρίασαν σήμερα... Γ. Πατούλης: «Με το νέο ΕΣΠΑ η Αττική αλλάζει. Βάζουμε ισχυρά θεμέλια για να πάμε την Αττική ακόμα πιο ψηλά»

27/6/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και το ΠΕΠ «Αττική» 2014-2020 στο επίκεντρο των συνεδριάσεων των αρμόδιων επιτροπών παρακολούθησης που συνεδρίασαν σήμερα υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

Γ. Πατούλης: «Με το νέο ΕΣΠΑ η Αττική αλλάζει. Βάζουμε ισχυρά θεμέλια για να πάμε την Αττική ακόμα πιο ψηλά»

Οι υψηλοί δείκτες απορροφητικότητας και ο σχεδιασμός οραματικών έργων κατά τη τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κατά τη διάρκεια της  2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027 και της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την προεδρία του. Τα βήματα προόδου που έχουν γίνει από την Περιφέρεια αλλά και τους «Στόχους Πολιτικής» του νέου Προγράμματος 2021 -2027 παρουσίασε ο Προϊστάμενοςτης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, εκπροσώπων των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Η Αττική πρωταθλήτρια Περιφέρεια σε απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ

Ο Γ. Πατούλης ανοίγοντας τη συνεδρίαση υπογράμμισε ότι «στην Περιφέρεια Αττικής, βρίσκεται τα τελευταία 3,5 χρόνια σε εξέλιξη ένα σημαντικό πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020», ενώ τόνισε ότι «με ενταγμένα έργα άνω των 1,8 δισ. €, υλοποιούνται 12.149 έργα και δράσεις». Στη συνέχεια διατύπωσε τη βούληση της Διοίκησης  Περιφέρειας Αττικής να συνεχίσει να αξιοποιεί με σχέδιο και υπευθυνότητα τους αυξημένους κατά 54% πόρους του ΕΣΠΑ «Αττική» 2021 -2027, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της Αττικής, την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Γ. Πατούλης πρόσθεσε επίσης ότι «στο διάστημα που μεσολάβησε καταφέραμε να αυξήσουμε κατακόρυφα την απορρόφηση των Κοινοτικών Πόρων σε ποσοστό 95,42%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό που παραλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019 ήταν μόλις 27,29%, στοιχείο που αναδεικνύει την Περιφέρεια Αττικής ως «πρωταθλήτρια» Περιφέρεια σε απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ της χώρας». Ο Περιφερειάρχης Αττικής ευχαρίστησε για τη συνεργασία τα στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας για τη μέχρι τώρα δημιουργική συνεργασία.  

Επισημαίνεται ότι οι βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης του νέου Περιφερειακού προγράμματος είναι:

200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
130 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
650 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
290 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

«Στόχος μας η άμεση δημοπράτηση της δεύτερης φάσης του Φαληρικού όρμου»  

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εμβληματικό έργο της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του για την υλοποίηση του έργου, ενώ απευθυνόμενος στα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης δημοπράτησης εντός του καλοκαιριού,  για τη δεύτερη και τελική φάση των έργων.   

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Γ. Φίρμπας, ο Κάρστεν Ράσμουσεν, επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας -Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO), ο Patrik Paquet επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας -Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Πανταζάτος και άλλα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης τους συνεχάρησαν την ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σημαντικά βήματα που έχουν σημειώσει τόσο σε επίπεδο απορροφητικότητας, όσο και στο σχεδιασμό και την ένταξη έργων με αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. 

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος Δ. Δρόσης και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες του νέου Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, εξειδίκευσαν τους στόχους, τους προϋπολογισμούς, τους δείκτες και τις νέες δράσεις ανά τομέα πολιτικής.  Επιπλέον αναπτύχθηκε η πρόταση υλοποίησης του προγράμματος, η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τις δράσεις που προτείνονται προς εξειδίκευση και έγιναν αναφορές για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις από την υπηρεσίας διαχείρισης. Στο τρίτο μέρος αναπτύχθηκαν ειδικά θέματα με παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού,  τόσο για τους όρους, όσο και για το σχεδιασμό της αξιολόγησης για τις ΟΧΕ,  για την πληροφόρηση και για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχου της τρέχουσας περιόδου. Στο τέταρτο μέρος έγιναν παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή επιτροπή σχετικά με τους κανόνες για το new European Bauhaus καθώς επίσης και από την Εθνική Αρχή Συντονισμού για τα θέματα της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο μετά το 2027, 2028, 2035. Μάλιστα στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας ως διαδραστικού εργαλείου επετεύχθη και η τοποθέτηση του συνόλου των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια Αντίστοιχα κατά τη συνεδρίαση της 7ης  Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 αναφέρθηκαν στην πρόοδο υλοποίησης του και στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης, ενώ παρουσιάστηκαν ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε οπτικό υλικό με ενδεικτικά έργα όπως το Ωδείο Αθηνών (https://youtu.be/oOFOy9R7Rx0)και οι δράσεις κοινωνικής συνοχής ( https://youtu.be/nsMC2ZINPko)

Τη συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, οι: Βλάχος Γεώργιος- Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Λεονάρδου Πολυτίμη– Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής  και Πολιτισμικής Ανάπτυξης,  Αντωνάκου Σταυρούλα- Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς, Θεοδωρόπουλος Χρήστος-Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Κεφαλογιάννη Λουκία –Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος-Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Γιαννακόπουλος Βασίλης Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού,  Γρηγορίου Ηλίας- Αντιπεριφερειάρχης  Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Νάνου Δήμητρα-Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική -Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων,

Μαυρίδης Αναστάσιος- Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κάρναβος Δημήτριος-Δήμαρχος Καλλιθέας, Κιούσης Δημήτρης-Δήμαρχος Κρωπίας, Ζορμπάς Βασίλειος-Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Ευθυμίου Ανδρέας- Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Παπαγεωργίου Νικόλαος- Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Παπαδάκης Νικόλαος-Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος –Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Ευσταθόπουλος Σπύρος- Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Τόσιος Αναστάσιος-Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Σελίμης Ιωάννης-Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής, Κίντζιος Σπύρος-Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Αβραμπός Ιωάννης- εκπρόσωπος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Αποστολάκης Ηλίας- εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Καμπόλης Σταμάτης- εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ, Χρήστου Χρήστος- εκπρόσωπος ΤΕΕ, Θωμαΐδης Νικόλας Αντιπρόεδρος του Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας ΠΣΕΚ,  Κυριακίδης Μιχάλης εκπρόσωπος ΣΕΤΕ, Βασίλης Πάντζος Πρόεδρος ΕΛΑΝΠΑΣΕ, Καπράλος Θεόδωρος Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Χιωτάκης Νικόλαος-Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Σπυρίδων Σπύρος- Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Τρανούλη Αθηνά -Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, κ.α..

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις:

  1. Πορεία υλοποίησης του προγράμματος 2014-2020 
  2. Πρόοδος Υλοποίησης του Νέου Προγράμματος  «Αττική» 2021-2027

Γραφείο Τύπου

error: Content is protected !!