Ομαδική ένσταση κατοίκων για το ΟΤ732 Ομαδική ένσταση κατοίκων για το ΟΤ732
Σαλαμινα 5/7/2023 Προς Αντιδήμαρχο Εργων Δημου Σαλαμινας κ Νικολαο Κογια ΟΜΑΔΙΚΗ     Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΡΕΤΤΟ... Ομαδική ένσταση κατοίκων για το ΟΤ732

Σαλαμινα 5/7/2023

Προς Αντιδήμαρχο Εργων Δημου Σαλαμινας κ Νικολαο Κογια

ΟΜΑΔΙΚΗ     Ε Ν Σ Τ Α Σ Η

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΡΕΤΤΟ ΦΟΥΤΟΥΛΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ:

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 7, Ο.Τ.: 732,
ΤΟΜΕΑ Γ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΤΟΥΛΙ-ΒΡΕΤΤΟ
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ: ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ

Υποβάλουμε ένσταση, κατά της Α’ ανάρτησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 του ΝΔ/17-7-23 για τους παρακάτω λόγους:

1.Η χρήση χονδρεμπορίου, η οποία προβλέπεται για το Ο.Τ. 732, της μελλοντικής επέκτασης, επιτρέπει μόνο εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου σε μια έκταση 17.880  τ.μ

  2. Η χρήση γης του ΟΤ 732 ως χονδρεμπόριο προβλεπόταν στο ΓΠΣ του 1985 το οποίο εγκρίθηκε και το 1997,όταν τότε η περιοχή ήταν χωράφια και δεν γειτνίαζε με κατοικημένες περιοχές. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η γειτνιάζουσα εντός σχεδίου περιοχή η οποία εφάπτεται του ΟΤ 732(της μελλοντικής επέκτασης) έχει αλλάξει πολύ προς το καλύτερο. Έχει οικοδομηθεί  ως περιοχή Γενικής και Αμιγούς κατοικίας, με πολλούς (6)  παιδικούς σταθμούς νηπιαγωγεία,  δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, νεόδμητες μονοκατοικίες και πολυκατοικίες και θεωρείται σήμερα η καλύτερη περιοχή της Σαλαμίνος.(Νέα Σαλαμίνα)

3.-Πριν αναφερθούμε  στα προβλήματα και τους κινδύνους  που θα βιώσουν  οι κάτοικοι θα θέλαμε να αναφέρουμε  τις χρήσεις που επιτρέπει η χρήση γης ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59 Α’ 114/29.06.2018

Άρθρο 9

Χονδρεμπόριο

Στις περιοχές χονδρεμπορίου, επιτρέπονται μόνο: (1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων. (9) Χώροι συνάθροισης κοινού. (10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Καταστήματα παροχής υπηρεσιών (10.2), Υπεραγορές (10.3), Πολυκαταστήματα (10.4), Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα (10.6) (11) Γραφεία/ Κέντρα Ερευνών/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. (12) Εστίαση. (13) Αναψυκτήρια. (15) Τουριστικά καταλύματα (μόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα).

(16) Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. (17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (18) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων. (19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων. (20) Αποθήκες. (21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής με χαμηλής όχλησης δευτερεύουσες δραστηριότητες. (22) Επαγγελματικά εργαστήρια. (23) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. (26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. (27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Κ.Τ.Ε.Ο.). (29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών. (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα). (32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. (39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών Οι πιο πάνω με κωδικό (9), (12) και (15) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες της κύριας χρήσης χονδρεμπορίου και επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και εργαζομένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τομέα.

(48.1) Κατασκευές για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι,διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

(48.2) Εγκαταστάσεις:

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.10 Άρθρο 44 ΝΟΜΟΣ 4685/2020 με ισχύ την 7/5/2020

4.-Επιγραμματικά θα αναφέρουμε τα προβλήματα και τους κινδύνους που θα βιώσουν οι κάτοικοι:

       Α.-Ολοι αντιλαμβανόμαστε οτι  με την  εφαρμογή του σχεδίου της μελλοντικής επέκτασης   θεωρείται δεδομενη η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής και οχι μονο …

     *  Οι ρύποι λόγω της ύπαρξης αποθηκών μπορεί να περιλαμβάνουν μονοξείδιο του
άνθρακα, υδρογονάνθρακες και οξείδια του αζώτου σε περιοχές φόρτωσης ..

      *  Ρύποι των βαρέων οχημάτων  και  περονοφόρων  ανυψωτικών  και φορτηγών που κινούνται με ντίζελ. που πλέον θα κυκλοφορούν ανάμεσα σε κατοικίες και σχολικά κτίρια)

      *  Υψηλά  επίπεδα θορύβου – οχληση..

     *   Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, εδαφική
μόλυνση και φυσικά καταστροφή  της φυσικής βλάστησης της
περιοχής….

       Β.- Τους κινδύνους που ελλοχεύουν  τα εκατοντάδες είδη αποθήκευσης και καυσίμων (  τοξική μούχλα – αιωρούμενα επικίνδυνα μικροσωματίδια κ.α  )

       * Τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων που θα δημιουργήσει η κίνηση των  βαρέων οχημάτων οταν μαλιστα  ελάχιστα μετρα απο τις αποθήκες κυκλοφορούν – παιζουν  παιδια απο τα υπάρχοντα σχολεια – νηπιαγωγεία και κατοίκων ..

       Γ.-  Μια ακομα  περιβαλλοντική  επιβάρυνση  στην περιοχή η όχληση …

      *  Εξαιτίας της όχλησης  προβλήματα σε κατοίκους και σχολεία  οταν  βαρέα οχήματα  θα κυκλοφορούν ανάμεσα σε κατοικίες και σχολικά κτίρια

       Δ.-  Πτώση των αντικειμενικών αξιών των ιδιοκτησιών μας. Σε μια περιοχή από τις καλύτερες στο νησι μας ..

        * Ποιος θα επενδύσει μπροστά σε μια τετοια υποβάθμιση ;;

 5. Ενδεικτικό της σοβαρότητος του προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι μετά την έντονη ανησυχία  μας ως κάτοικοι της περιοχής ο Δήμος Σαλαμίνος σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16/6/2023 έλαβε την απόφαση για :

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΟΤ 732 από χονδρεμπόριο σε αμιγή κατοικία

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ σε άλλη περιοχή

Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ υπήχθησαν να περαστεί στην δεύτερη ανάρτηση του προς επέκταση σχεδίου.

  6.   Η Ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ του Δημου Σαλαμινας   δεν διασφαλίζει την αλλαγή χρήσης γης

 7 .   Κατοπιν των ανωτέρω οι κάτωθι κάτοικοι υπογράφοντες  κάτοικοι της Νεας Σαλαμινας

      ΖΗΤΑΜΕ

  Α.      Την άμεση  αλλαγή χρήσης του οικοδομικού τετραγώνου 732 απο την χρήση γης    ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ σε ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  Β.        Την ΜΕΤΑΦΟΡΑ του χονδρεμπορίου σε άλλη κατάλληλη περιοχή

  Γ.         Την εμφάνιση της αλλαγής στη Β’ΑΝΑΡΤΗΣΗ του προς επέκταση σχεδίων πόλεως ‘οποτε αυτή εκτελεσθε

Επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος.

ΟΙ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙ :

Επισυνάπτουμε τις Υπογραφες  (412)  Αριθμος Φύλλων  (19)

error: Content is protected !!