ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών... ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενόψει του κύματος παρατεταμένου καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την Χώρα μας τις επόμενες ημέρες, εξέδωσε εγκύκλιο, την οποία και επισυνάπτουμε, με θέμα “Πρόληψη για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων”. 

Η εγκύκλιος, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και, φυσικά, επιβάλλεται να διαθέτουν οι εργοδότες, καθώς ιδιαίτερη επιβάρυνση παρατηρείται στις υπαίθριες εργασίες (οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα) και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρ4χει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας- υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α)και ιδίως στις χειρωνακτικές εργασίες (π.χ μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Στις εργασίες αυτές που υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή θερμική καταπόνηση η εγκύκλιος αναφέρει την μείωση της απασχόλησης ή την παύση των εργασιών μεταξύ των ωρών 12.00 – 16.00. 

Στους ιδιαίτερα επιβαρυμένους εργαζόμενους θα θέλαμε να προσθέσουμε και τους εργαζόμενους ως διανομείς (ντιλίβερι) οι οποίοι λόγω της φύσης της εργασίας τους υποχρεώνονται να κυκλοφορούν στους δρόμους υπό τις συνθήκες καύσωνα.

 Ισχύει και γι’αυτούς η υποχρέωση του εργοδότη να μειώνει ή να σταματά την εργασία τους κατά τις ανωτέρω ώρες δηλαδή 12.00-16.00, όπως και το δικαίωμα του εργαζόμενου βάσει της συγκεκριμένης εγκυκλίου να απαιτήσει την μείωση ή την παύση της εργασίας του αυτές τις ώρες. 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Σαλαμίνας είναι στο πλευρό και στην διάθεση  όλων των εργαζομένων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του στους χώρους εργασίας. 

                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

error: Content is protected !!