Έξυπνος οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και κατοικίες Έξυπνος οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και κατοικίες
Έναν έξυπνο οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και κατοικίες έθεσε σε λειτουργία η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), για να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους... Έξυπνος οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και κατοικίες
Έξυπνος οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και κατοικίες

Έναν έξυπνο οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και κατοικίες έθεσε σε λειτουργία η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), για να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους να κάνουν την «πράσινη μετάβαση» πιο εύκολα και αποτελεσματικά.Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που σκοπό έχει την ενημέρωση των πολιτών, ειδικά την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά κρατικά προγράμματα ενίσχυσης και αρωγής προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το Εξοικονομώ 2023 και το Εξοικονομώ – Ανακαινίζω, μεταξύ άλλων.Πρόκειται για μια απλή διαδικασία, κατά την οποία οι πολίτες μπορούν να φτιάξουν το δικό τους προφίλ, επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο ακίνητο τους όπως:

Τύπος χρήσης κτιρίου

Χαρακτηριστικά περιοχής

Κτιριακό κέλυφος

Συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας

Θέρμανση/ψύξη

Συνολικές καταναλώσεις

Επιλογή μέτρων εξοικονόμησης

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το οικονομικό όφελος που αναμένεται να επιφέρουν συνήθεις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του κτιριακού εξοπλισμού, αλλά και του κελύφους με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.Εισάγοντας τα κατάλληλα δεδομένα μέσα από μία απλουστευμένη διαδικασία, παρέχεται μια προκαταρκτική τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των εν λόγω παρεμβάσεων από την οποία αναδεικνύονται, όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικά, οι αποδοτικότερες επενδυτικές προτάσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτιρίου και των αναγκών των επωφελούμενων ενοίκων.Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων και των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε αρχείο μορφής pdf.

cnn.gr

error: Content is protected !!