Θρασύβουλος Μπάγιος: Καίρια ερωτήματα στη δημοτική αρχή. Θρασύβουλος Μπάγιος: Καίρια ερωτήματα στη δημοτική αρχή.
Πριν λίγο καιρό σε συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου ο Δήμαρχος κος Παναγόπουλος είχε αποκαλέσει δειλούς και συκοφάντες όλη την αντιπολίτευση και τους δημότες-τισσες της... Θρασύβουλος Μπάγιος: Καίρια ερωτήματα στη δημοτική αρχή.

Πριν λίγο καιρό σε συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου ο Δήμαρχος κος Παναγόπουλος είχε αποκαλέσει δειλούς και συκοφάντες όλη την αντιπολίτευση και τους δημότες-τισσες της Σαλαμίνας όταν δεν έχουν στοιχεία να καταγγείλουν κάποιον διαγωνισμό ανάθεσης έργου.

Στις 24/4/2023 με την υπ αριθμ 51/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ο Δήμος εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου < Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σαλαμίνας> αξίας 1.725.806,45 Ε συν ΦΠΑ. Μέσα στην διακήρυξη υπήρχαν 12 όροι (ενδεχομένως και φωτογραφικοί) που οδήγησαν κάποιον -κάποιους εργολάβους να κάνουν ένσταση και να δικαιωθούν.

Έτσι αναγκαστικά ο Δήμος επαναπροκυρήσει το έργο αυτό και στους όρους της διακήρυξης παραμένουν μόνο 3 τρεις από τους 12 αρχικούς.

Λόγω του ότι το έργο αυτό καθώς και άλλα προηγούμενα κοστολογούνται με πολλά Ευρώ θα ήθελα να απευθύνω στην δημοτική αρχή τα εξής ερωτήματα: 1) Γιατί έκανε ο εργολάβος την ένσταση ? Είχε έννομο συμφέρον ? Διέκρινε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά?

2) Υπήρχε ίχνος φωτογραφικής διάταξης για τους γνωστούς εργολάβους του Δήμου που οδήγησαν στην ένσταση και απόρριψη των όρων της διακήρυξης ? 3) Το ίδιο καθεστώς δημοπράτησης των έργων υπήρχε και σε προηγούμενες συμβάσεις που δεν καταγγέλθηκαν?

4) Τι σας απάντησε η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για το θέμα αυτό?

5) Πόσο κοστίζει μια ένσταση τέτοιου έργου ?

Θρασύβουλος Μπάγιος

Δημ.Σύμβουλος

error: Content is protected !!