ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15 η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΗ 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίεςαπαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς... ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15 η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες
απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των
επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και
κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την ημέρα της Τρίτης, με αποτέλεσμα
να ισχύουν τα εξής:

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:
α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται
σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα
ημερομίσθιό τους.
β) οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το
καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:
α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και
προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες
ώρες απασχοληθούν.
β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν
και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό
κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την
προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.

• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που
βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις
εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα
πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή
δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς
τους.

• Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από την
εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα
κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

error: Content is protected !!