Ανέβασε ταχύτητα το ελληνικό Διαδίκτυο το 2022 – Δεν έλλειψαν όμως τα παράπονα Ανέβασε ταχύτητα το ελληνικό Διαδίκτυο το 2022 – Δεν έλλειψαν όμως τα παράπονα
Καρπούς έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι επενδύσεις των παρόχων σε δίκτυα νέας γενιάς αλλά και η επιδότηση των υπερυψηλών ταχυτήτων από πλευράς του υπουργείου... Ανέβασε ταχύτητα το ελληνικό Διαδίκτυο το 2022 – Δεν έλλειψαν όμως τα παράπονα

Καρπούς έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι επενδύσεις των παρόχων σε δίκτυα νέας γενιάς αλλά και η επιδότηση των υπερυψηλών ταχυτήτων από πλευράς του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την μέση ταχύτητα των χρηστών του Διαδικτύου να καταγράφει αισθητές βελτιώσεις. Την ίδια στιγμή βέβαια, όπως προκύπτει από την σχετική Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2022-2023 της ΕΕΤΤ οι αυξημένες ταχύτητες δεν κατάφεραν να καταστείλουν τα παράπονα των συνδρομητών.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2022-2023 που ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων για την κατάσταση το ανοιχτού Διαδικτύου στην Ελλάδα, η σημαντική αύξηση της μέσης ταχύτητας που παρατηρήθηκε από το 2019 κι έπειτα συνεχίστηκε και την προηγούμενη χρονιά. Βασική αιτία ήταν η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών που επιλέγουν δίκτυα νέας γενιάς (VDSL, FTTH) κάτι που ευνοήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και με το κουπόνι «Superfast Broadband» το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ανέβασε ταχύτητα το σταθερό InternetΓια τις ακρίβεια από τις 32.407 μετρήσεις των 1.966 συνδέσεων εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ, προέκυψε ότι η μέση ταχύτητα στη ροή καθόδου (download) των εγγεγραμμένων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ σε πανελλαδικό επίπεδο ανήλθε στα 47,94 Mbps, σημειώνοντας αύξηση κατά 36,53% σε σχέση με το 2021.

Αυξητική τάση παρατηρήθηκε μάλιστα και στις ταχύτητες στη ροή ανόδου (upload) το προηγούμενο έτος με τη μέση τιμή της ταχύτητας upload να κυμαίνεται στα 7,28 (και της μεσαίας 6,28) Mbps έναντι 5,76 (και της μεσαίας 4,76) Mbps το 2021.Τέλος το 2022 παρατηρήθηκε μείωση στη δικτυακή καθυστέρηση (Round Trip Time) σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ.

Η αύξηση των αποδόσεων των ταχυτήτων που απολαμβάνουν οι τελικοί χρήστες αποδίδεται εν μέρει στην στροφή των τελευταίων σε σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις δικτύων νέας γενιάς υπερυψηλών ταχυτήτων, όπως VDSL, με ταχύτητες 100/10 Mbps και 200/20 Mbps καθώς και FTTΗ με ταχύτητες καθόδου 100, 200, 300, 500 και 1000 Mbps. Ενδεικτικό είναι το γεγονός για παράδειγμα ότι πάνω από τις μισές μετρήσεις (56%) πραγματοποιήθηκαν από συνδρομητές με πακέτο σύνδεσης 100 Mbps (DL) / 10 Mbps (UL), ενώ το 20% και το 20,04% των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε από συνδρομητές με πακέτο 50 Mbps (DL) / 5 Mbps (UL) και 24 Mbps (DL) / 1 Mbps (UL) αντίστοιχα.Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 32% στον αριθμό των μετρήσεων των χρηστών σε σχέση με το 2021, γεγονός που ενδεχομένως μαρτυρά ικανοποιητικότερες αποδόσεις των δικτύων.

Όσο για τις επιδόσεις των κινητών δικτύων, όπως σημειώνει η ΕΕΤΤ, την επισκοπούσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές μετρήσεις ελλείψει κατάλληλων εργαλείων κι εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, όπως διευκρινίζεται στην Έκθεση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχεδιάζει να αναπτύξει εργαλεία αποτύπωσης των αποδόσεων και των κινητών δικτύων έως το 2024. Επιπλέον, η ανεξάρτητη αρχή εξετάζει την τροποποίηση του Κανονισμού Δεικτών Ποιότητας για τα κινητά δίκτυα (Απόφαση ΕΕΤΤ 621/011/27-09-2011), ο οποίος θα καθορίζει τους δείκτες και τη μεθοδολογία μέτρησης της απόδοσης των κινητών δικτύων, καθώς και το πλαίσιο διεξαγωγής μετρητικών εκστρατειών.Δεν έλειψαν τα παράπονα των χρηστών

Παρά τις βελτιωμένες ταχύτητες βέβαια, τα παράπονα των χρηστών δεν έλειψαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που στάλθηκαν από τους παρόχους στην ΕΕΤΤ, για τα σταθερά δίκτυα κατά το 2022 υποβλήθηκαν συνολικά 121.297 παράπονα για κακή ποιότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων – το 98,6% – αφορούσαν στις ταχύτητες.

Παράλληλα καταγράφηκαν 8.442 παράπονα για εξειδικευμένες υπηρεσίες, 2.632 παράπονα για εμπορικές πρακτικές και 56.245 παράπονα για περιορισμούς τερματικών συσκευών.

Στην περίπτωση των κινητών δικτύων υποβλήθηκαν 32.101 παράπονα ποιότητας διαδικτύου, εκ των οποίων τα 31.870 αφορούσαν σε ταχύτητες (ποσοστό 99,3%), ενώ αναφέρθηκαν και 513 παράπονα για εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Αποζημιώσεις για θέματα ταχυτήτων στο πλαίσιο του ΕΚΑΔ δόθηκαν σε 1.061 συνδρομητές σταθερών δικτύων, και σε 276 συνδρομητές κινητών δικτύων.

Την ίδια περίοδο δε, υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ, 29 καταγγελίες συνδρομητών σχετικά με θέματα Ανοικτού Διαδικτύου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορούσε στη γενική ποιότητα υπηρεσίας και περιλάμβανε αναφορές χρηστών για χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ αποτελεί το δεύτερο ή τρίτο επίπεδο υποβολής παραπόνων, αφού οι δυσαρεστημένοι συνδρομητές πρώτα απευθύνονται στον πάροχό τους, ή σε δεύτερο επίπεδο σε όργανα επίλυσης διαφορών (π.χ. Συνήγορο του Καταναλωτή), και μόνο οι συνδρομητές που δεν μένουν ικανοποιημένοι με την επίλυση του παραπόνου τους απευθύνονται στην ΕΕΤΤ.

insider.gr

error: Content is protected !!