Φορολογικές διαφορές: Διαγράφονται πρόστιμα για 3 στους 10 φορολογούμενους Φορολογικές διαφορές: Διαγράφονται πρόστιμα για 3 στους 10 φορολογούμενους
Έξτρα φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλιτώνουν σχεδόν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, αναζητώντας το δίκιο τους.... Φορολογικές διαφορές: Διαγράφονται πρόστιμα για 3 στους 10 φορολογούμενους

Έξτρα φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλιτώνουν σχεδόν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, αναζητώντας το δίκιο τους. Οι φορολογούμενοι, δικαιώθηκαν καθώς η ΔΕΔ αφού εξέτασε τις υποθέσεις ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 4.604 υποθέσεις. Εξετάστηκαν 4.011 ενδικοφανείς προσφυγές φορολογουμένων από τις οποίες έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν όλω οι 1.210 ή το 30,2%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι απορρίφθηκαν άμεσα οι 2.533 προσφυγές, ενώ 247 απορρίφθηκαν σιωπηρώς επειδή δεν εξετάστηκαν εντός της προθεσμίας των 120 ημερών. Για 21 προσφυγές οι φορολογούμενοι δήλωσαν στη συνέχεια παραίτηση και οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο ενώ 1.835 υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.Σημειώνεται ότι η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), ενώ για να εξεταστεί η υπόθεση από τη ΔΕΔ, οι φορολογούμενοι, πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία στην ΔΕΔ, τα οποία να δικαιολογούν την αναστολή καταβολής για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να εγκρίνει το αίτημά τους.Σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.Από το 2013, που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 85.855 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 81.903 υποθέσεις. Σε 19.817 υποθέσεις η ΔΕΔ ακύρωσε στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους ενώ 43.432 προσφυγές απορρίφθηκαν.

insider.gr

error: Content is protected !!