Σε ΦΕΚ η Απόφαση για τον καθορισμό ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και συνδυασμό Σε ΦΕΚ η Απόφαση για τον καθορισμό ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και συνδυασμό
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, για τον καθορισμό ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά... Σε ΦΕΚ η Απόφαση για τον καθορισμό ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και συνδυασμό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, για τον καθορισμό ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.Όπως ορίζεται:

1.Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α’ 138) καθορίζονται ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

α. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500 €,

β. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 30.001 έως 60.000 κατοίκους σε 2.000 €,γ. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 60.001 έως 100.000 κατοίκους σε 2.500€

δ. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000€

ε. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500€,

στ. σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€.

2.Το συνολικό ύψος των δαπανών του κάθε συνδυασμού, όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 7 του ανωτέρω ν. 3870/2010 (Α’ 138), διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών κάθε δήμου ως εξής:

α) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μια (1) έως τρείς (3) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.β) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

γ) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 50%.δ) Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων προσαυξημένο κατά 75%.

Δείτε το ΦΕΚ

airetos.gr

error: Content is protected !!