Ένσημα και σύμβαση εργασίας – Οδηγίες: Πώς θα τα βρείτε στην ΕΡΓΑΝΗ Ένσημα και σύμβαση εργασίας – Οδηγίες: Πώς θα τα βρείτε στην ΕΡΓΑΝΗ
Την πρόσληψη του, τον μισθό του, το ωράριο εργασίας και τα ένσημα που έχει δηλώσει ο εργοδότης μπορεί πλέον να βλέπει κάθε εργαζόμενος στην... Ένσημα και σύμβαση εργασίας – Οδηγίες: Πώς θα τα βρείτε στην ΕΡΓΑΝΗ

Την πρόσληψη του, τον μισθό του, το ωράριο εργασίας και τα ένσημα που έχει δηλώσει ο εργοδότης μπορεί πλέον να βλέπει κάθε εργαζόμενος στην διεύθυνση https://employees.yeka.gr.

Έτσι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουν αν έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη τους, το ένσημα τους κολλάει, τι άδεια δικαιούται.  Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης πιλοτικά από τις 18.00 έως τις 08.00 καθημερινά στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και από τις 15 Ιουλίου για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την 01.01.2017 και έπειτα.Να σημειωθεί ότι την πρόσβαση αυτή την έχουν οι εργαζόμενοι που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αφορούν τη σύμβαση εργασίας που έχουν.

Στα στοιχεία που έχουν πρόσβαση είναι η πρόσληψη τους, το ωράριο τους, η σύμβαση τους αν είναι Αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ο μισθός τους, τα ένσημα τους, η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και η άδεια που δικαιούται.

Διαδικασία

Μπαίνετε στην σελίδα employees.yeka.gr και βάζετε τους κωδικούς TAXIS. Στη συνέχεια στην σελίδα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα έντυπα τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την επιχείρηση/εργοδότη από την 1η/1/2017 και αφορούν την εργασιακή σας σχέση, τα ένσημα σας, την απασχόλησή σας, το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχετε, τη μαθητεία ή την πρακτική σας άσκηση.Τα έντυπα που σας αφορούν είναι:

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών).
Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας.
Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!