Ασφαλιστικό: Πώς επενδύουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Ασφαλιστικό: Πώς επενδύουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης καλύπτουν 191.000 ασφαλισμένους εργαζόμενους Ασφαλείς επενδύσεις για τα αποθεματικά τους αναζητούν τα Ταμεία Επαγγελματική Ασφάλισης, επιλέγοντας – κατά κύριο λόγο –... Ασφαλιστικό: Πώς επενδύουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης καλύπτουν 191.000 ασφαλισμένους εργαζόμενους

Ασφαλείς επενδύσεις για τα αποθεματικά τους αναζητούν τα Ταμεία Επαγγελματική Ασφάλισης, επιλέγοντας – κατά κύριο λόγο – τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Κατά το τελευταίο έτος τα 32 ταμεία – που λειτουργούν στην χώρα μας αύξησαν την περιουσία τους κατά 300 εκ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού τους κατά 1,9 δισ. ευρώ.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 942 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, έναντι 864 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 643 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022,

Όπως είναι γνωστό τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης καλύπτουν 191.000 ασφαλισμένους εργαζόμενους, οι οποίοι σε βάθος χρόνου θα λάβουν μια επιπλέον σύνταξη πέραν της κύριας και της επικουρικής. 

Η οικονομική εικόνα των ταμείων

Η οικονομική εικόνα των ταμείων αυτών είναι η εξής:

1.       Η συνολική αξία του ενεργητικού τους αυξήθηκε σε 1.937 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, έναντι 1.866 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.791 εκατ. ευρώ το  πρώτο τρίμηνο του 2022.

2.       Οι συνολικές καταθέσεις των ταμείων μειώθηκαν σε 98 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2023, έναντι 134 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 348 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 5,1% έναντι 7,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 19,5% το α΄ τρίμηνο του 2022.3.       Οι τοποθετήσεις σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 942 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, έναντι 864 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 643 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 48,6%, έναντι 46,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 35,9% το α΄ τρίμηνο του 2022.4.       Τα  μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκαν σε 569 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 474 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 29,4% από 29,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 26,5% το α΄ τρίμηνο του 2022.

5.       Τέλος η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε σε 277 εκατ. ευρώ από 256 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 281 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 14,3% από 13,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,7% το α΄ τρίμηνο του 2022.ot.gr

error: Content is protected !!