Πως τα myDATA διευκολύνουν τους φορολογικούς ελέγχους Πως τα myDATA διευκολύνουν τους φορολογικούς ελέγχους
Το ξεσκόνισμα των επαγγελματιών και επιχειρήσεων επιτρέπει πλέον η διαβίβαση των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ Σε απόλυτο εργαλείο φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων εξελίσσεται η εφαρμογή... Πως τα myDATA διευκολύνουν τους φορολογικούς ελέγχους

Το ξεσκόνισμα των επαγγελματιών και επιχειρήσεων επιτρέπει πλέον η διαβίβαση των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ

Σε απόλυτο εργαλείο φορολογικών ελέγχων των επιχειρήσεων εξελίσσεται η εφαρμογή myDATA καθώς δίνει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές υπηρεσίες του άμεσου εντοπισμού της φοροδιαφυγής.Οι εφοριακοί έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες ότι φοροδιαφεύγουν ή έχουν βαρύ «ποινικό φορολογικό» μητρώο.

Οι πληροφορίες της ΑΑΔΕ προέρχονται είτε από το διαδίκτυο, είτε από ιδία παρατήρηση είτε από καταγγελίες πολιτών και θα αξιοποιούνται πλέον πολύ εύκολα, αφού το myDATA θα είναι ο καθρέφτης της φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.Πώς λειτουργεί

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν στην εφαρμογή myDATA το σύνολο των συναλλαγών τους αγορές και πωλήσεις, εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Η διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA είναι υποχρεωτική και όσοι υπόχρεοι δεν τις κοινοποιούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων αντιμετωπίζουν πρόστιμα, όπως σαν να μην εξέδωσαν αποδείξεις.

Με την κοινοποίηση των αποδείξεων οι φοροελεγκτικές αρχές αποκτούν την πλήρη εικόνα των συναλλαγών των επιχειρήσεων, σχεδόν σε real time. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο myDATA και να ελέγξουν:  1. Αν η Χ επιχείρηση που έχει ιστορικό φοροδιαφυγής αποστέλλει αποδείξεις αξίας που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της. Αν όχι τότε μπαίνει σε λίστα ελέγχου και αποστέλλεται κλιμάκιο ελεγκτών για επιτόπιο έλεγχο.
  2. Αν η Ψ επιχείρηση που εμφανίζεται στο διαδίκτυο να έχει μια κάποια δραστηριότητα, έχει κοινοποιήσει στο myDATA τις αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής πώλησης. Με τη ν μέθοδο αυτή τσίμπησαν εταιρεία διοργάνωσης γάμων και γενικά κοινωνικών εκδηλώσεων.
  3. Αν ο εφοριακός υπάλληλος περάσει από μια ταβέρνα ή εστιατόριο κ.λπ. και τη δει γεμάτη με κόσμο, έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει πόσες αποδείξεις έκοψε και διαβίβασε για τιη συγκεκριμένη ημέρα και να τις συγκρίνει με τις υπόλοιπες μέρες.
  4. Αν γίνει μια καταγγελία από φορολογούμενο για μια επιχείρηση ότι δεν εκδίδει αποδείξεις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άμεσα μέσω του myDATA την αξιοπιστία της καταγγελίας.


Πρόστιμα για μη αποστολή

Οι κυρώσεις, για τη μη διαβίβαση των στοιχείων στην εφαρμογή myDATA, οι ποινές για τους παραβάτες εξομοιώνονται με εκείνες που ισχύουν για τη μη έκδοση αποδείξεων.

Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση, θα εκδίδει κανονικά μια νόμιμη απόδειξη για πώληση αγαθών, αλλά δεν την διαβιβάσει στο myDATA, θα της επιβληθούν οι ποινές σαν αν μην εκδόθηκε η απόδειξη.

Αναλυτικότερα η νομοθεσία προβλέπει ότι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:

  • Η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.
  • Η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Επίσης προβλέπεται, ότι εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.

sofokleousin.gr

error: Content is protected !!