ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
error: Content is protected !!