ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
error: Content is protected !!